HCL Digital Experience

Bedenk je eens het volgende. Klanten, partners en andere stakeholders kunnen 24/7, waar ook ter wereld, toegang hebben tot voor hen belangrijke data, vooraf gefilterd op relevantie. Dit scheelt veel tijd en voorkomt fouten. Partners, bijvoorbeeld, hoeven minder vaak vragen te stellen. Verkoop- en serviceafdelingen hoeven op hun beurt minder vragen te beantwoorden. Een business portal vervult deze functie en verbindt alle platformen, applicaties en backoffice systemen in één interface met een centrale login. Betreffende interface dient naar wens aan te passen te zijn, zodat klanten, partners en andere stakeholders er zo efficiënt mogelijk mee kunnen werken.

In alle sectoren worden business portals de komende jaren onmisbaar. Het is evident hoe belangrijk een goede business portal is. Zowel voor klanten, partners en andere stakeholders van een onderneming. Het geldt natuurlijk ook voor de organisatie zelf. Business portals kennen drie verschijningsvormen: het intranet, het extranet en de cliënt portal.

hcl logo 400x215
IBM websphere 535x355

HCL Digital Experience, de basis voor goede business portalen
Vandaag de dag overschrijden veel bedrijfsprocessen de grenzen van de organisatie. Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden is het belangrijk dat verschillende onderliggende IT-systemen en applicaties informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Een gestructureerde opbouw van de softwarearchitectuur is hierbij van cruciaal belang. HCL Digital Experience helpt bij de realisatie hiervan. Een bekend voorbeeld van een dergelijke architectuur is de zogeheten Service Oriented Architectuur (SOA). Met een goed opgezette SOA kunnen organisaties een systeem en/of applicatie ontwerpen op basis van koppelbare, gedistribueerde services. Deze fungeert dan als bouwsteen en biedt een bepaalde functionaliteit ter ondersteuning van een (bedrijfs)proces. Webservices is de bekendste technologie om platformonafhankelijke services te ontwikkelen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om HCL Digital Experience te voorzien van een geheel eigen “look and feel” ter optimalisatie van de merkbeleving.

Waarom is HCL Digital Experience belangrijk?
Bij het inrichten van een business portal omgeving dient rekening gehouden te worden dat een suite aan oplossingen nodig is om tot een gewenst resultaat te komen. Behalve dat deze oplossingen integraal met elkaar informatie kunnen uitwisselen, is het eveneens belangrijk dat de interne beheersbaarheid van een SOA goed onder controle is. Op het moment dat dit niet het geval is, kan dit leiden tot bedrijfsrisico’s op het gebied van informatiebetrouwbaarheid en informatiebeveiliging.

IBM websphere 535x215
IBM websphere 4 535x310

Voordelen HCL Digital Experience:

  • Versnelling marktintroductietijd
  • Optimaliseren van business- en IT-alignment
  • Verhoging bedrijfsprestaties door verbeterd beheer van bedrijfsprocessen
  • Risicobeperking op het gebied van informatiebetrouwbaarheid en beveiliging
  • Schaalbaar
  • Meertalig
  • Integratie met IBM Watson-technologie
  • Flexibele open architectuur
  • Mogelijkheid tot personalisatie
  • Geweldige customer experience