Klantreferentie Gemeente Rijswijk

Over Gemeente Rijswijk
De gemeente Rijswijk heeft ruim 47.000 inwoners. Door de centrale ligging zijn er vele bedrijven en instellingen in de gemeente gevestigd. Deze zorgen gezamenlijk voor 37.000 arbeidsplaatsen. Hierdoor heeft de gemeente een belangrijke regionale economische functie. De gemeente heeft als missie en visie een aantal kernpunten gedefinieerd: Rijswijk dient een groene gemeente te zijn waar kwaliteit van wonen gewaarborgd is. Waar mensen op sociale met elkaar in verbinding komen en ondernemen gestimuleerd wordt. En waar goede dienstverlening vanuit de gemeente zelf een belangrijke rol speelt. Een belangrijke stap is het in gang zetten van de digitalisering van de ruim
700 producten om producten voortaan ook online te kunnen aanvragen.

logo gemeente rijswijk 400x215 met kader

Doelstelling: Een flexibel en toekomstbestendig Klant Contact Systeem
Om stad en samenleving optimaal te verbinden, beschouwt de gemeente Rijswijk burgers en bedrijven als klanten. En als zodanig wil zij hen ook bedienen. De gemeente Rijswijk zocht voor haar dienstverlening een flexibel Klant Contact Systeem.

Dit systeem moest aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Het inzicht in klantcommunicatie en productaanvragen optimaliseren
  • Een goed integraal beeld te kunnen vormen van alle klanten van de gemeente met als doel de dienstverlening te optimaliseren
  • Integrale informatievoorziening voor gemeente en ketenpartners
  • Een open en flexibel CRM
  • Koppelingen moeten mogelijk zijn met andere (gemeentelijke) informatiesystemen

Oplossing 
Acuity crm heeft binnen de gemeente Rijswijk Sugar geïmplementeerd. SugarCRM is het systeem waar iedereen binnen de gemeente mee werkt, zodat alle lopende zaken met burgers overal ingezien kunnen worden. Tevens realiseerde Acuity CRM tal van integraties en koppelingen voor de gemeente Rijswijk. Het huidige Klant Contact Systeem integreert telefonie, documentmanagement, afspraaksystemen, website, intranet, social media kanalen en tal van interne gegevensmagazijnen. Zoals het burgerzakeninformatiesysteem, het personeelsinformatiesysteem, de producten- en dienstencatalogus en de kennisbank. Daarnaast vindt er validatie en verrijking plaats van klantgegevens met gegevensbronnen zoals die van de Kamer van Koophandel, de gemeentelijke basisadministratie en gegevensbanken met telefoongegevens.

In de toekomst zal het aantal gekoppelde bronnen nog verder worden uitgebreid.