Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

Disciplines

  • 11 april 2013
  • xpt

De expertise van Acuity xpt is verdeeld over vier disciplines en iedere discipline speelt zijn eigen unieke rol in de transformatie naar een social business. Zowel medewerkers als partners beschikken over een uitstekende beheersing van de benodigde expertise en het inlevingsvermogen in de klanten.

Inspirerende sprekers
De social business consultants van Acuity zijn sprekers die teams en organisaties kunnen inspireren over alle aspecten van social business. De inspiratie kan vervolgens worden omgezet in een call to action. Onze consultants spreken op evenementen waar in een ongedwongen sfeer kennis gemaakt kan worden.

Advisering
Om een organisatie te ondersteunen is het beslisproces rondom de transformatie naar een social business van wezenlijk belang. Onze consultants adviseren over de mogelijkheden en valkuilen bij het opzetten van een programma en ondersteunen in het opstellen van de wensen die leiden tot de juiste keuze van de benodigde faciliterende middelen zoals social software, maar ook andere middelen die van belang kunnen zijn.

Business consultancy
Binnen de discipline van business consultancy begeleiden de consultants van Acuity de klant in de verandering die de organisatie en de mensen doormaken en bij de implementatie van de faciliterende middelen zoals social software. Om de kans op success te verhogen begeleiden we het proces van adoptie volgens de stappen ‘kennen, willen en kunnen’. Om deze te kunnen verwezenlijken gebruiken we marketing, communicatie en verschillende trainingsmethoden. Om het effect van alle inspanningen te kunnen quantificeren worden effectmetingen gedaan. Hiervoor wordt gestart met een nulmeting om de startsituatie helder te krijgen en wordt afgesloten met een nameting waarmee we, op harde en zachte gronden, bepalen wat het resultaat is.

Programmamanagement
Programmamanagement is bij uitstek geschikt bij het doorvoeren van veranderingen in complexe situaties met een grote impact op de bestaande organisatie. Het gaat daarbij om trajecten met veel onzekerheden en risico’s en waarbij er een duidelijke aansluiting is met de strategie van het bedrijf. De consultants van Acuity ondersteunen in het opzetten en succesvol uitvoeren van het programma. De consultants kunnen ook worden ingezet als programmamanager voor de organisatie

Vraag het een expert

Actions
Loading...

Vraag het een expert

Twijfel over de juiste oplossing, technische problemen of andere vragen? Vraag het een expert!

Stel uw vraag

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

BlogPostBlockPortlet

Actions
Loading...
blog