Metadata and Analytics

Actions
Loading...
Acuity xpt ontwikkelt videobased training- en adoptieprogramma voor multinationals
  • Not Featured
  • Aart Nijkamp
  • Aart Nijkamp

Acuity xpt ontwikkelt videobased training- en adoptieprogramma voor multinationals

Actions
Loading...

Acuity xpt ontwikkelt videobased training- en adoptieprogramma voor multinationals

  • 24 april 2013
  • xpt
  • Aart Nijkamp

Zusterorganisatie Acuity ict heeft onlangs voor een aantal multinationals IBM Sametime geïmplementeerd. IBM Sametime is een zakelijk chat en conferentieprogramma. Tot de mogelijkheden behoren o.a. webconferenties, samenwerking, telefoniemogelijkheden en integratie. IBM Sametime geeft bedrijven de keuzevrijheid en de mogelijkheden die ze nodig hebben om in real-time samen te werken.

Deze zogenaamde Unified Communications technologie kan in technisch opzicht door experts vrij makkelijk geïmplementeerd worden. De investering is echter alleen rendabel indien de medewerkers van deze multinationals deze geboden technologie écht gaan gebruiken en het onderdeel maken van hun dagelijkse workflows.


Gebruik van nieuwe technologieën kan je niet afdwingen!
Iedereen weet inmiddels dat je gebruik van nieuwe technologieën niet kunt afdwingen en dat het uiteindelijke succes afhankelijk is van de adoptiegraad binnen de betreffende organisaties. De medewerkers moeten het intrensiek gaan omarmen. De aangeboden technologie moeten zeer eenvoudig te gebruiken zijn en hun dagelijkse problemen op een simpele manier kunnen oplossen. Het management moet deze adoptie op een positieve manier ondersteunen en gebruik koppelen hiervan koppelen aan bedrijfsdelstellingen. Denk in het geval van IBM Sametime aan reductie van reistijd (tijdwinst, kostenreductie en CO2 reductie), stimuleren van samenwerkingen (ter verbetering van bijvooorbeeld de innovatiekracht), verbeteren van communicatie tussen collega’s, partners en klanten (ter verbetering van bijvoorbeeld de technische service) etc.. Vanwege het belang van een goede adoptie hebben deze multinationals Acuity xpt in de hand genomen om deze adoptie te begeleiden.  


Video-based training- en adoptieprogramma
Gezien de grote geografische spreiding van de vele werknemers hebben we gezamenlijk met de opdrachtgevers besloten om een compleet video-based training- en adoptieprogramma te ontwikkelen. Het programma bestaat uit een aantal geanimeerde custom branded  video’s  waarin binnen twee minuten op een zeer prettige wijze wordt uitgelegd wat betreffende technologie voor de medewerkers van deze multinationals kan betekenen. Een tweede geanimeerde video (Training Commencement Explanimation) wordt gebruikt om de reeks van  instructievideo’s en het gebruik ervan te promoten en te demonstreren. De reeks bestaat uit de volgende onderdelen:
 
Chapter 1: Login User & Groups
Chapter 2: Availability Status & Geographic   Location
Chapter 3: Chatting with One or Multiple Colleagues
Chapter 4: Voice & Voice Chat
Chapter 5: File URL & Screen capture Sharing in a Chat
Chapter 6: Creating online Meeting Rooms & inviting colleagues
Chapter 7: Preparing a presentation
Chapter 8: Presenting in a Meeting Room
Chapter 9: Interacting during online meetings
Chapter 10: Recording your meeting & creating a meeting report
Chapter 11: Additional Room Tools & ending the meeting
Chapter 12: Lotus Notes Calendar Integration
Chapter 13: Inviting external participants in a secure online Meeting Room
Chapter 14: Sametime on mobile devices
Chapter 15: Meetings on mobile devices 


Speciale portal
De video’s zijn aangeboden binnen een beveiligde portal. Deze portal is alleen toegankelijk voor de medewerkers. Naast de video’s bevatte het programma ook digitale naslagwerken te gebruike op PC en/of tablet. 

Video's bekijken waar en wanneer je wilt
De medewerkers kunnen de video’s bekijken waar en wanneer ze hier zelf tijd voor vrij kunnen maken. Afhankelijk van de kennis en kunde van de individueële medewerker kan het tempo van leren  zelf gekozen worden.  In geval ze de leerstof vergeten zijn dan kunnen ze voor gebruik van Sametime de video nog eens opnieuw draaien of de naslagwerken raadplegen.


Binnen  één jaar de investering terugverdiend
Door toepassing en gebruik van dit door Acuity xpt ontwikkelde programma is het gelukt om binnen deze bedrijven de adoptiegraad naar een zeer hoog niveau te brengen. Hierdoor is het mogelijk om de investering in IBM Sametime binnen één jaar terug te verdienen. 

 

Vraag het een expert

Actions
Loading...

Vraag het een expert

Twijfel over de juiste oplossing, technische problemen of andere vragen? Vraag het een expert!

Stel uw vraag

BlogPostBlockPortlet

Actions
Loading...
blog