ProfileDetailsPortlet

Actions
Loading...

Arnold Boersma

Business consultant

  • Specialiteiten

  • Persoonlijk

    Samen met Acuity zet ik me in om organisaties een werkomgeving te bieden waarin professionals effectiever en innovatiever met elkaar kunnen samenwerken. Binnen Accountancy is Acuity al sinds 2007 betrokken bij de opzet van MijnAccountantsPortal. Acuity heeft in november 2014 AC Portal B.V. en de diensten rondom MijnAccountantsportal overgenomen. Ons doel is om MijnAccountantsPortal verder door te ontwikkelen naar een interactief samenwerkingsplatform. We willen Accountantskantoren een social platform bieden, waarin medewerkers van een kantoor, zowel onderling als met klanten samenwerken. Dit leidt tot transparantie, efficiency, kennisdeling en klanttevredenheid.