BlogPostDetailsPortlet

Actions
Loading...
Nieuwe functionaliteiten beschikbaar voor versie 8.3 van MijnAccountantsPortal

Nieuwe functionaliteiten beschikbaar voor versie 8.3 van MijnAccountantsPortal

19 september zijn er weer nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen voor de gebruikers van MijnAccountantsPortal. In deze versie zijn onder andere aanpassingen vanwege de AVG doorgevoerd. Een nieuwe integratie met Validsign voor het digitaal tekenen van PDF-documenten is ook beschikbaar.

AVG

Op 25 mei jongsleden is de AVG-wetgeving in werking getreden. Ieder bedrijf heeft hier voorbereidingen voor moeten treffen of zijn nog bezig deze te implementeren. Om onze klanten te helpen te voldoen aan de wetgeving hebben we een aantal nieuwe functies toegevoegd die de volgende items ondersteunen:

- Recht op inzage

- Recht op rectificatie

- Recht op vergetelheid

- Recht op dataportabiliteit

Een gebruiker kan in MijnAccountantsPortal bij klantgegevens en het gebruikersprofiel zijn gegevens inzien, verzoek tot wijziging indienen, verzoek op vergetelheid aanvragen en gegevens opvragen.

Verder is MijnAccountantsPortal bij uitstek de plek om bestanden te delen en gegevens uit te vragen aan klanten. Bestanden kunnen via de portal op een veilige en betrouwbare wijze worden uitgewisseld. De integratie met het online dossier van IBM Connections zorgt er zelfs voor dat bestanden die klanten aanleveren direct in het dossier zitten. Efficiënter kan het niet!

Validsign

Ook nieuw is de integratie met Validsign. Hierdoor is het mogelijk om PDF-documenten digitaal te laten ondertekenen door zowel de tekenend accountants als de klant. Je kunt hierbij denken aan allerlei type documenten, zoals opdrachtbevestiging, bevestiging bij de jaarrekening, de jaarrekening zelf, notulen, verwerkersovereenkomst, etc.. Het proces binnen portal zorgt ervoor dat er een digitaal getekend document komt en een bijhorende evidence-summary. Naast het accorderen van documenten een mooie uitbreiding van de mogelijkheden om alle correspondentie, uitwisselen, accorderen en het tekenen van documenten op één plek te laten afhandelen door de klant.

Voor meer informatie over de release van 19 september verwijs ik graag naar de releasenotes.

Deze nieuwe functionaliteiten zijn beschikbaar voor gebruikers van MijnAccorderingsService als MijnAccountantsPortal. Mochten er nog vragen zijn over de mogelijkheden van MijnAccountantsPortal, neem dan gerust contact met mij op.

Arnold Boersma

Arnold Boersma

Business consultant

Samen met Acuity zet ik me in om organisaties een werkomgeving te bieden waarin professionals effectiever en innovatiever met elkaar kunnen samenwerken. Binnen Accountancy is Acuity al sinds 2007 betrokken bij de opzet van MijnAccountantsPortal. Acuity heeft in november 2014 AC Portal B.V. en de diensten rondom MijnAccountantsportal overgenomen. Ons doel is om MijnAccountantsPortal verder door te ontwikkelen naar een interactief samenwerkingsplatform. We willen Accountantskantoren een social platform bieden, waarin medewerkers van een kantoor, zowel onderling als met klanten samenwerken. Dit leidt tot transparantie, efficiency, kennisdeling en klanttevredenheid.

Contact met Arnold a.boersma@acuity.nl Tel: +31 (0)73-8519800

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

Events

  • Geen resultaten
Alle events