Prototype Large Rich Text Acuity

Actions
Loading...

Onze klanten 

Een toekomstgericht resultaat voor onze klanten, daar doen wij het voor! Het gezamenlijk succes staat in al onze CRM projecten voorop. 
Iedere klant is anders en ook de manier waarop CRM invulling krijgt binnen elke organisatie. Met open communicatie en een duidelijke projectaanpak zorgen wij samen voor unieke projecten met een mooi eindresultaat. Met trots delen wij de projectervaringen van onze klanten
die je voorgingen. 

Prototype Tekst met afbeelding

Actions
Loading...

Gemeente Rijswijk 

Doelstelling: Een flexibel en toekomstbestendig Klant Contact Systeem

De Gemeente Rijswijk is een levendige gemeente met veel bedrijvigheid. De gemeente kent een significante groei. Deze groei vraagt om de juiste communicatie met burgers en bedrijven en een systeem dat hiervoor zorg kan dragen. SugarCRM biedt hen deze mogelijkheid. Lees meer over de initiële vraag vanuit de gemeente Rijswijk en hoe SugarCRM hier invulling aan heeft gegeven.

Lees meer

360 graden overzicht

Simple Check - Summary

Actions
Loading...

Simple Check

Doelstelling - Informatieverrijking en betere prospecting

Simple Check ondersteunt bedrijven op het gebied van gezondheidsmangement, vitaliteit en
gezondheid op de werkvloer. Er wordt gewerkt met een preventief gezondheidsprogramma
waarbij medewerkers van bedrijven en instellingen een healthcheck kunnen laten doen. Ook
het creëren van bewustwording waardoor mensen gezondere keuzes gaan maken, zijn onderdeel
van dit programma. Simple Check gebruikt SugarCRM voor effectieve klantenbinding door het verrijken
van klant- en prospectinformatie.

360 graden overzicht

Platform Beta Techniek - Summary

Actions
Loading...

Platform Bèta Techniek 

Doelstelling: diverse organisaties aan elkaar koppelen en juiste contacten inzichtelijk maken

Platform Bèta Techniek (het Platform) is een tijdelijke stichting die in opdracht van onder andere de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken uitvoering geeft aan landelijke beleidsprioritering op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt met een nadruk op bèta/techniek. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook programma’s met betrekking tot algehele kwaliteitsverbetering van scholen bij het Platform geplaatst. Het Platform Bèta Techniek hanteert een ‘ketenaanpak’. In deze aanpak worden investeringen gedaan in het basisonderwijs tot en met hoger onderwijs. Naast de politiek heeft ook de arbeidsmarkt een belangrijke rol. Er zijn dus vele organisaties en afdelingen bij de ambities van Platform Beta Techniek betrokken. Om deze goed inzichtelijk te krijgen en de communicatie met deze partijen te optimaliseren, werkt het platform met SugarCRM.

Lees meer

pbt

Team Loyalty - Summary

Actions
Loading...

Team Loyalty 

Doelstelling: Complete sales funnel in CRM en intern delen van klantinformatie 

Team Loyalty doet onderzoek naar de vakinhoudelijke en persoonlijke interesses van relaties, hoe loyaal
ze zijn en hoe ze over een bedrijf denken. Hiermee bouwt het bedrijf per relatie aan een uitgebreid kennisprofiel.
Dit kennisprofiel wordt gebruikt voor Event Matching. Hierbij worden zakenrelaties gekoppeld aan evenementen.
Dit zorgt voor waardevolle contactmomenten en een hoge loyaliteit. Er vindt binnen het bedrijf veel koude acquisitie
plaats. Men wilde daarbij een inschatting kunnen maken van de waarde van nieuwe leads. Tevens wilde men de
aanwezige informatie over klanten en prospects intern kunnen delen. Hiervoor maakt Team Loyalty gebruik van SugarCRM.

Team logo

Rotterdam Sport Support - summary

Actions
Loading...

Rotterdam Sportsupport

Doelstelling: inzicht in alle sportgerelateerde contacten in Rotterdam en rapportage naar de gemeente Rotterdam

Rotterdam Sportsupport staat voor de kracht van sportverenigingen en hun bijdrage aan een beter Rotterdam. De Stichting gaat voor een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. Rotterdam Sportsupport kent de lokale situaties en ondersteunt, stimuleert en faciliteert de Rotterdamse breedtesport met experts en toonaangevende programma’s. Sinds 2009 werkt de stichting met SugarCRM. In eerste instantie werd het systeem gebruikt voor het bijhouden van de contactgegevens van sportclubs. Inmiddels is ook de ondersteuning die aan clubs wordt aangeboden een onderdeel. De rapportages naar de Gemeente Rotterdam komen tevens uit CRM. Lees meer over hoe SugarCRM bijdraagt aan de relatie met, het inzicht in, en de rapportage over ruim 350 sportclubs in Rotterdam en de regio.

Lees meer

rss