BlogPostDetailsPortlet

Actions
Loading...
De AVG is actief. En nu?

De AVG is actief. En nu?

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als de GDPR) in werking getreden. Deze dag kwam voor velen te snel en er moet nog het nodige gedaan worden om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Gelukkig zijn de leveranciers van de grote platformen die Acuity levert op de valreep met updates gekomen om organisaties hiermee te helpen. Onze consultants hebben hiermee goede handvatten om de laatste hindernissen te overwinnen en ervoor te zorgen dat organisaties klaar zijn voor de toekomst waarin de AVG een vast onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk.

Spring releases

Zowel Salesforce als SugarCRM hebben in hun zogenaamde ‘spring release’ veel aandacht besteed aan de AVG. Allebei bieden ze mogelijkheden om persoonsgegevens te identificeren en bieden ze een basis om de processen met betrekking tot het recht op inzage, correctie en vergetelheid goed in te richten binnen de applicaties. Op basis van deze nieuwe mogelijkheden kunnen onze consultants ondersteuning bieden om dit binnen jouw organisatie in te richten. Zeker als je al bepaald hebt welke gegevens als persoonsgegevens gezien worden binnen de SugarCRM of Salesforce applicatie.

Privacy by design en default

Als organisatie heb je bepaald welke persoonsgegevens in de applicatie ‘strikt noodzakelijk’ zijn en voor welke doelgroep deze gegevens inzichtelijk mogen zijn. Door de Salesforce of SugarCRM applicatie hierop aan te laten passen, met een oog voor mogelijke afhankelijkheden waarvoor de data van belang is, voldoet de applicatie aan de beginselen van privacy by design. Daarnaast kunnen velden zodanig worden ingericht dat ze in de basis de meeste privacy vriendelijke instellingen hebben. Volgens het principe van privacy by default staat standaard het ontvangen van een nieuwsbrief uit, tenzij de gebruiker het zelf activeert en deze activatie bevestigd heeft.

Datakwaliteit

Om aan de wetgeving te voldoen is datakwaliteit steeds belangrijker. De data dient niet alleen correct ingevuld en strikt noodzakelijk te zijn, maar dient ook over alle benodigde systemen gelijk te zijn en te blijven. Onze consultants kunnen ondersteunen in het in kaart brengen van de beste plek om de data te beheren. Daarnaast kunnen we ondersteunen met het koppelen van de systemen, het ontwerpen van de dataflows en de benodigde proceslogica.

Auditing

Het moet natuurlijk ook mogelijk zijn om controles uit te voeren op het naleven van de nieuwe wetgeving. Hiervoor is bijvoorbeeld in IBM Connections Cloud in april 2018 de auditor rol beschikbaar gekomen. Hiermee kan bijvoorbeeld gecontroleerd worden of persoonsgegevens verwijderd zijn in alle onderdelen van de applicatie, ongeacht of de auditor hiertoe zelf toegang heeft.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om jouw organisatie, processen en applicaties AVG-compliant te maken en houden. Onze consultants kunnen je in dit proces ondersteunen door de nodige aanpassingen aan applicaties en koppelingen te realiseren. Heeft jouw organisatie ondersteuning nodig? Neem dan contact op met jouw accountmanager of stuur een email naar info@acuity.nl met jouw vraag en we komen er snel bij je op terug.

Max Verbong

Max Verbong

Social Business Consultant

Max Verbong is als social business consultant betrokken als onderdeel van uw organisatie. Hij leeft zich in en denkt in mogelijkheden. Max is sinds 2002 betrokken bij Acuity als aandeelhouder en heeft door de jaren heen vanuit diverse rollen de klant centraal gesteld en de best mogelijke service geleverd als consultant en project manager. Sinds 2012 deelt Max zijn kennis over social business binnen de business consultancy tak Acuity xpt. Max leert graag nieuwe mensen en organisaties kennen, maar heeft daarnaast ook nog tijd voor andere passies zoals auto's en motoren, concerten bezoeken en basgitaar spelen. Verder houdt hij van lekker eten, lezen en muziek. Max is getrouwd met Mariëlle en heeft een zoontje Jesse.

Background:
- Social Business
- Business Consultancy
- GDPR (AVG)
- Inspireren
- Spreker
- Programmamanagement
- Advisering
- Ondernemerschap
- Crowdsourcing
- Prince2
- Scrum Master

Contact met Max m.verbong@acuity.nl Tel: +31 (0)73-8519861

Vraag het een expert

Actions
Loading...

Vraag het een expert

Twijfel over de juiste oplossing, technische problemen of andere vragen? Vraag het een expert!

Stel uw vraag

BlogPostBlockPortlet

Actions
Loading...
blog