Onze competenties

Alle bedrijven onder de Acuity paraplu zijn kennisintensieve dienstverleners met ieder een bepaalde verwevenheid met Informatie Technologie. Door de context waarbinnen klanten werken te begrijpen zijn we in staat om oplossingen met toegevoegde waarde te leveren. Technologie is slechts een middel om professionals dagelijk op effectieve wijze en met veel plezier beter te laten samenwerken.

We richten ons met gespecialiseerde bedrijven, een heldere strategie en best of breed producten, services en diensten op nichemarkten. We willen in deze markten een toonaangevende speler zijn. Vooruitstrevend en innovatief met een helder doel voor ogen: De gebruikers van onze oplossingen écht leren kennen,  ze plezierig laten werken en ze - in welke vorm dan ook - succesvol maken. Onze klanten oordelen hoe goed wij het doen en we willen  dat  zij onze ambassadeurs zijn. We zijn bereid om hier met plezier hard voor te werken.


Om onze klanten optimaal te bedienen is het van belang dat al onze medewerkers goed in hun vel zitten, betrokken zijn, passie voor hun vak hebben en goed opgeleid zijn. We creëeren open werkomgevingen waar onze medewerkers zichzelf kunnen zijn. We stimuleren en faciliteren persoonlijke groei.     


In ons ondernemerschap hebben we aandacht voor drie element; People (mensen), Planet (planeet/milieu) en Profit (opbrengt/winst). We vertrouwen erop dat deze benadering langetermijnwinst oplevert voor onze ondernemingen en de maatschappij.  

Onze ondernemingen kenmerken zich door een zogenaamde platte structuur. We geven management en medewerkers veel beslissings- en bewegingsruimte waardoor we een hoge handelingssnelheid kunnen waarborgen. Hierdoor kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen en zijn we in staat om onze klanten snel en effectief te bedienen.
 

Vraag het een expert

Actions
Loading...

Vraag het een expert

Twijfel over de juiste oplossing, technische problemen of andere vragen? Vraag het een expert

Stel uw vraag

Viewer voor webcontent (JSR 286)

Actions
Loading...

BlogPostBlockPortlet

Actions
Loading...
blog