Privacy policy

Bij het bezoeken van deze website worden bepaalde gegevens van bezoekers verwerkt. Acuity is verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van deze gegevens. In deze privacy policy maken wij daarom duidelijk welke gegevens dat zijn, waarom wij ze verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Dit gebeurt geheel volgens de AVG-regulering.

Welke gegevens worden verzameld als gebruikers onze website bezoeken?

 • Welke pagina’s van onze website gebruikers bezoeken
 • Hoe lang de bezoeken gemiddeld duren
 • Op welke datum en tijd de bezoeken plaatsvinden
 • Via welk kanaal de bezoekers arriveren (denk aan social media, zoekmachines of andere websites)
 • Geografische data (tot aan de stad of het dorp waar de bezoeker zich bevindt)
 • Of het bezoek gedaan is op een desktop, smartphone en/of tablet
 • Het percentage aan nieuwe en terugkerende bezoekers
 • De browsers die door de bezoekers gebruikt worden
 • Welk operation system onze bezoekers gebruiken
 • De schermresolutie die bezoekers gebruiken

Welke gegevens worden NIET verzameld als gebruikers onze website bezoeken?

 • Namen
 • Woonadressen
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • IP-adressen

Bezoekers op onze website blijven dus anoniem. Wij verzamelen slechts gegevens over het gedrag van onze bezoekers en brengen dat samen in ons analysesysteem. Deze gegevens verzamelen wij voor de volgende doeleinden:

 • Om de website en diens gebruikerservaring te kunnen verbeteren
 • Om de effectiviteit van blogs, nieuwsberichten en andere artikelen te bepalen

Wat gebeurd er als het contactformulier wordt ingevuld?
Voor vragen en/of opmerkingen van bezoekers hebben wij een contactformulier op onze website. Hierbij hebben bezoekers de mogelijkheid om hun persoonsgegevens achter te laten. Daar kunnen zij ons toestemming geven om die persoonsgegevens te gebruiken. We nemen dan alleen contact op over het onderwerp dat de gebruiker zelf aankaart.

Bij het contactformulier is er de mogelijkheid om de volgende gegevens in te vullen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bericht

Vervolgens is er de mogelijkheid om een checkbox aan te vinken. Met het aanvinken hiervan geef je ons toestemming om contact op te nemen over het onderwerp dat in het bericht beschreven is. Het invullen van overige gegevens zoals je telefoonnummer is optioneel.

Nadat je toestemming hebt gegeven en je gegevens hebt verzonden, wordt jouw toestemming nogmaals bevestigd. Dit om zeker te stellen dat de aanvraag daadwerkelijk door jou zelf gedaan is. Je ontvangt na verzending van gegevens een activatiemail om die bevestiging nogmaals te doen. Dit kan via een klik op de unieke link in die mail. Daarna kunnen we met elkaar in contact treden.

Wat gebeurd er met de ingezonden persoonsgegevens?
Ingezonden persoonsgegevens worden opgeslagen in Acuity’s relatiebeheersysteem. Vanuit dit systeem kunnen wij contact met jou opnemen om jouw verzoek(en) in te willigen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden. Enige uitzondering is op momenten dat de wet of een rechterlijke uitspraak ons hiertoe verplicht.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens?
Wij bewaren deze gegevens zolang deze nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Het kan hier gaan om de tijd die nodig is om een vraag te beantwoorden of een klantrelatie te voeren. Er is op dit moment geen vast tijdsbestek waarbij gegevens vernietigd worden na inactiviteit.

Welke rechten kan je uitoefenen op deze persoonsgegevens?
Jij als gebruiker hebt een aantal rechten die je kan uitoefenen op je verzonden persoonsgegevens. Je kan bijvoorbeeld inzage krijgen in de persoonsgegevens die Acuity van jou verwerkt heeft. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te corrigeren, aanvullen, verwijderen en de verwerking te beperken. Ook heb je het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het recht om bezwaar tegen de gegevensverwerking te maken.

Op het moment dat de verwerking van je persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, heb je het recht om op elk gewenst moment je toestemming in te trekken.

Social media gebruik
Acuity’s website bevat links naar onze eigen social media accounts. Sociale media-uitingen van derden kunnen mogelijk ook op onze website te vinden zijn. Denk hierbij aan retweets van derden waar Acuity of MijnAccountantsPortal op vermeld worden. Social media-accounts van Acuity en MijnAccountantsPortal (lees: LinkedIn en Twitter) kunnen op hun beurt ook links bevatten naar onze website.

Wijzigingen privacy policy
Er kunnen mogelijk wijzigingen aangebracht worden aan deze privacy policy. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door nieuwe functionaliteiten aan de website of wijzigingen in de privacywetgeving. Wijzigingen worden dan in dit artikel aangebracht en zullen daar dus te vinden zijn.

Deze versie van de privacy statement is van kracht sinds november 2018.

Met al deze acties doen Acuity en MijnAccountantsPortal hun best om gebruikers te informeren en diens privacy te respecteren. Vragen of opmerkingen over het beleid inzake verzameling, verwerking en beheer van (persoons)gegevens, kunnen naar info@acuity.nl worden gestuurd.