Portal implementatie

Acuity heeft door de jaren heen een projectaanpak ontwikkeld. Deze aanpak heeft zich bewezen in een groot aantal software-implementatie trajecten. Het project zal een aantal fases doorlopen:

Initiatiefase
Dit is de opstartfase. Van een project in deze fase wordt uitgezocht en afgestemd wat er precies moet gebeuren aan de functionele kant. Dit geldt ook voor hoe dit moet worden geïmplementeerd aan de technische kant. Dit wordt gedaan in de vorm van een zogenaamde workshop. De door de klant gestelde eisen, wensen en doelstellingen dienen hier als uitgangspunt. Daarnaast zullen de kernwaarden van de klant helder vastgelegd worden. Dit om er zeker van te zijn dat goed gebruik van het eindproduct zal leiden tot een optimalisering van deze kernwaarden. Als resultaat van deze fase is er een projectdocument waarin dit beschreven staat inclusief benodigde tijd, budget, verantwoordelijkheden en risico’s.

portal implementatie 535x370
portal implementatie 2 535x530

Executiefase
In deze fase wordt de met zorg geselecteerde best of breed software ingericht naar de wensen van de klant. Dit op basis van informatie verkregen uit bovenstaande workshop en de inhoud van het projectdocument. Om te voorkomen dat pas in een laat stadium wordt ontdekt dat er een scheefloop is tussen wat gevraagd en geleverd gaat worden, zijn er zogenaamde show & tell overleggen.  Hierin toont Acuity een gedeelte van de al opgeleverde functionaliteiten aan de klant om zodoende tijdig bij te kunnen sturen. Met welke interval deze show & tell overleggen plaatsvinden wordt in overleg met de klant bepaald alsmede in welke vorm (on-site of remote). In deze fase wordt het door Acuity ontwikkelde werk al intern getest en waar nodig op basis van deze tests aangepast.

Testfase
In deze fase wordt via intensieve tests door de klant bevestigd dat het geleverde is wat gevraagd is en dat het technisch werkt. Tijdens het testen komen issues naar boven. Deze worden geregistreerd en opgelost. Daarna dienen deze geregistreerde issues opnieuw te worden getest. De testfase wordt afgesloten door een officiële sign off. Door dit te doen geeft de klant aan dat het systeem naar behoren functioneert en dat hiermee de volgende fase, go live, kan worden gestart.

Training, adoptie en Go Live
Zo snel mogelijk na de training gaan de eindgebruikers het systeem gebruiken. Daarmee is het systeem live. De training heeft als hoofddoelstelling om gebruikers te leren hoe het systeem werkt. Naast de trainingen verzorgen wij ook adoptieprogramma’s. Hier gaat het met name om de juiste manier van werken in een wat bredere context te stimuleren. Dit natuurlijk op motiverende wijze.

After care en support
Na Go live kunnen er Acuity-medewerkers aanwezig zijn op de werkvloer van de klant. Dit om de medewerkers bij te staan bij hun eerste stappen in de nieuwe manier van werken. Floorwalking wordt dit genoemd. Na ongeveer drie maanden (de garantieperiode) wordt het project overgedragen van de projectmanagementafdeling naar de supportafdeling van Acuity. Eventuele issues kunnen worden gemeld via het centrale supportnummer of mailadres van Acuity. Ook wordt er een evaluatie gehouden met de projectmanager van de klant. Indien van toepassing wordt er een volgende fase opgestart.

portal implementatie 3 535x415