Releasenotes 2020.3

10 Sep 2020

Algemeen

Hieronder worden per onderdeel van de portal de punten genoemd die in de release 2020.3 van MijnAccountantsPortal zijn toegevoegd of aangepast. Deze gelden voor MijnUploadService, MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal.

Functionele wijzigingen MijnUploadService/MijnAccorderingService/MijnAccountantsPortal

Inloggen

Het inlogscherm is aangepast op basis van feedback van de gebruikers. Het is voor gebruikers eenvoudiger gemaakt om een duidelijke keuze te maken tussen inloggen via een e-mailcode of een authenticator app. Gebruikers die nog geen authenticator app ingesteld hebben, krijgen voortaan dit keuze scherm.

Releasenotes MAP versie 2020.3 afbeelding 1

Accordering

Het uploadscherm bij Accordering is aangepast. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in het uploadscherm en voorbereidingen getroffen voor het kunnen toevoegen van bijlagen. Verder is aangepast dat voor periode jaar er meer jaren in het verleden gekozen kunnen worden.

Koppeling met banken

De koppeling met de banken is aangepast naar de nieuwe standaarden voor het koppelvlak BIV 2.0. Daarnaast is de functionaliteit toegevoegd om jaarrekeningen met bijlagen aan te kunnen leveren aan banken, zoals melkvee-bijlagen. Hiervoor zijn nieuwe accorderingstypes beschikbaar die toegevoegd kunnen worden in de instellingen/accordering/accorderingstypes.

Support

Er is voor beheerders en medewerkers van een kantoor online support functionaliteit toegevoegd. We zullen hier steeds meer FAQ-artikelen gaan toevoegen om direct van uit de portal antwoorden te kunnen geven op vragen over het gebruik van MijnAccountantsPortal.

Releasenotes MAP versie 2020.3 afbeelding 2

 

Er volgt dan nog een kennisdatabase.

Releasenotes MAP versie 2020.2 afbeelding 3

 

Beheerders kunnen ook direct support tickets aanmaken als het gewenste antwoord niet is gevonden. Medewerkers kunnen alleen de kennisdatabase raadplegen. Klantgebruikers zien de supportknop niet. Dit zal toekomstig ook aangezet worden, zodra de beschikbare content voor klantgebruikers aanwezig is.

Functionele wijzigingen MijnAccorderingService/MijnAccountantsPortal

Klantgegevens

De klantgegevens zijn verplaatst van het gebruikersprofiel naar het menu. Hierdoor is het voor gebruikers eenvoudiger gemaakt om vanuit het menu alle relevante klantgegevens terug te vinden.

Releasenotes MAP versie 2020.3 afbeelding 4

 

Koppeling met PKISigning.io

Het koppelvlak met PKISigning.io voor het digitaal tekenen van middelgrote jaarrekeningen tbv deponeren KvK is aangepast naar de nieuwe standaarden van PKISigning.io.

Functionele wijzigingen MijnAccountantsPortal

Koppeling dossier met Microsoft 365

Er is een aanpassing gedaan in de koppeling, zodat ingestelde inbox folder waar klanten de bestanden in kunnen uploaden ook getoond kan worden in een subfolder. De gewenste folderstuctuur kan ingesteld worden met een / .

Er is een aanpassing gedaan in de koppeling, zodat ingestelde inbox folder waar klanten de bestanden in kunnen uploaden ook getoond kan worden in een subfolder. De gewenste folderstuctuur kan ingesteld worden met een / .