Releasenotes 8.2

10 Apr 2018

1. Algemeen

Hieronder worden per onderdeel van de portal de punten genoemd die in de release 8.1 van MijnAccountantsPortal zijn toegevoegd of aangepast voor MijnUploadService, MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal.

2. Functionele wijzigingen MijnAccountantsPortal en MijnAccorderingService

Externe koppelingen

De belangrijkste wijzigingen voor deze release zijn het toevoegen van nieuwe koppelingen. Daarnaast is het onderdeel Externe applicaties verplaatst naar een nieuw onderdeel van de instellingen, namelijk koppelingen.

releasenotes MAP versie 8.2 1

Bij het onderdeel koppelingen zijn drie nieuwe koppelingen beschikbaar:

releasenotes MAP versie 8.2 2

 

Koppeling Nmbrs

Bij applicaties kan de koppeling met Nmbrs worden ingesteld voor het accorderen van de loonaangifte. Na akkoord wordt de loonaangifte direct doorgestuurd naar digipoort/belastingdienst. De status of het gelukt is wordt teruggestuurd naar Nmbrs.

Koppeling Nextens

Bij applicaties kan de koppeling met Nextens worden ingesteld voor het accorderen van aangiften die in Nextens worden opgesteld, zoals IB, VPB, BTW en ICL. Na accorderen wordt de status akkoord of niet akkoord teruggegeven aan Nextens en vanuit Nextens vindt de verzending plaats naar digipoort/belastingdienst.

Koppeling Fiscaal Gemak

Bij applicaties kan de koppeling met Fiscaal Gemak worden ingesteld voor het accorderen van aangiften die in Fiscaal Gemak worden opgesteld, zoals IB, VPB, BTW en ICL. Na accorderen wordt de status akkoord of niet akkoord teruggegeven aan Fiscaal Gemak en vanuit Fiscaal Gemak vindt de verzending plaats naar digipoort/belastingdienst.

Deze koppeling vervangt de huidige koppeling met Fiscaal Gemak. Er zal contact worden opgenomen met de kantoren die deze koppeling momenteel in gebruik hebben, om deze vervolgens om te zetten. De huidige koppeling blijft gewoon werken.

Voor hulp bij het instellen van de koppelingen voor Nmbrs en Nextens kunt u een mail sturen naar support@acuity.nl.

Externe applicaties

Bij Scan & Herken is de optie voor single sign on met Dizzydata toegevoegd.

Bugfixing

  • Bij goedkeuren als klantgebruiker werden ?? getoond bij de tekst, dit is aangepast.
  • Bij het aanpassen van het notificatieschema ging het opslaan niet goed, dit is aangepast.