Releasenotes 8.1

02 Jan 2018

1. Algemeen

Hieronder worden per onderdeel van de portal de punten genoemd die in de release 8.1 van MijnAccountantsPortal zijn toegevoegd of aangepast voor MijnUploadService, MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal.

2. Functionele wijzigingen voor MijnUploadService, MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal

Accordering

 • Indien een document ten onrechte de status “afgekeurd door digipoort” heeft gekregen, dan is het nu mogelijk om de status om te zetten naar “goedgekeurd door digipoort”.
 • Bij een handmatige upload van een document is het veld “opmerkingen” niet meer verplicht.

Gebruikersbeheer

 • Voor gebruikersbeheer is een aparte rol aangemaakt. Deze kan worden aangezet bij machtigingen voor een medewerker. Een medewerker kan dan alleen klanten en klantgebruikers aanmaken bij gebruikersbeheer, zonder dat die medewerker dan alle rechten heeft voor beheer.

3. Functionele wijzigingen MijnAccountantsPortal en MijnAccorderingService

SBR Assurance

Voor ondersteuning van het proces voor het aanleveren van een middelgrote jaarrekening met accountantsverklaring en digitale ondertekening door de accountant, zijn een aantal functionele zaken toegevoegd. Deze functionaliteit is beschikbaar voor gebruikers van MijnAccountantsPortal en MijnAccorderingService.

Instellingen / Accordering / Accorderingstypes

 • Bij accorderingstypes is een nieuw standaard type toegevoegd: jaarrekening met accountantsverklaring
 • Instellingenvensters voor accorderingstypes zijn aangepast en in een nieuw kader geplaatst

Instellingen / Accordering / Algemeen

 • Voor het digitaal tekenen van de accountantsverklaring is een koppeling gemaakt met PKI Signing.io en ValidSign, welke ingesteld kan worden bij het tabblad algemeen.
 • De einddatum van het PKI Overheidscertificaat wordt nu getoond en het is mogelijk om het publieke deel van het certificaat te genereren wat gebruikt kan worden om aan te leveren aan SBR-banken.

Instellingen / Gebruikersbeheer / Medewerkers

 • Bij machtigingen zijn nieuwe rechten toegevoegd: “Ondertekening met beroepscertificaat”. Medewerkers (accountant) die moeten tekenen moeten deze rechten aangevinkt hebben.

Accordering

 • Na het activeren en inrichten van het accorderingstype jaarrekening met accountantsverklaring, is de workflow beschikbaar in de module accordering. Er kunnen handmatig of via webservices (CaseWare koppeling) bestanden worden geüpload. Na het uploaden van een xbrl-publicatierapport middelgroot wordt deze in de portal gerenderd. Voor rendering maken we gebruik van de rendering services van Semansys. Bij het xbrl-publicatierapport kan vervolgens de (xbrl) accountantsverklaring worden toegevoegd. Deze twee documenten kunnen als vervolgstap digitaal worden ondertekend middels de linking- en signing-oplossingen van PKISigning.io of ValidSign. Na ondertekening worden de documenten ter accordering aangeboden aan de klant, die de datum van vaststelling kan toevoegen. Vervolgens wordt de set van documenten aangeboden aan digipoort en de KvK ter deponering.

Connective koppeling

In de koppeling met Connective voor het digitaal kunnen tekenen van pdf-documenten door zowel een medewerker (accountant) als klantgebruiker zijn een aantal aanpassingen gedaan

 • Er worden geen mailnotificaties meer verstuurd vanuit Connective
 • In de workflow moet eerst een medewerker tekenen voordat een klant kan tekenen
 • Probleem met het toevoegen van een juridische tekst is opgelost

Externe applicaties

 • Koppeling met SecureLogin is toegevoegd
 • Nmbrs SSO-koppeling is aangepast