Releasenotes 9.1

26 Feb 2019

Algemeen

Hieronder worden per onderdeel van de portal de punten genoemd die in de release 9.1 van MijnAccountantsPortal zijn toegevoegd of aangepast voor MijnUploadService, MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal.

Functionele wijzigingen MijnAccountantsPortal en MijnAccorderingService

Koppeling AFAS

De koppeling met AFAS is toegevoegd. De instellingen voor de koppeling zijn terug te vinden bij instellingen/koppelingen:

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.1%20afbeelding%201%20-%201000px.png

De AFAS koppeling bevat vier onderdelen:

  1. Accorderen van aangifte IB en VPB uit AFAS. De aangifte documenten worden als PDF aangeboden aan MijnAccountantsPortal en kunnen door de klant worden goedgekeurd of afgekeurd. De goedkeuring/afkeuring wordt als status teruggekoppeld aan AFAS. Waarna de verzending naar de digipoort vanuit AFAS plaats vindt.
  2. Synchronisatie van klanten en klantgebruikers met het gebruikersbeheer in MijnAccountantsPortal middels getconnectoren.
  3. Tonen van CRM-gegevens in MijnAccountantsPortal middels getconnectoren.
  4. Tonen van dossieritems uit AFAS in het dossier in MijnAccountantsPortal middels getconnectoren.

Voor het in gebruik nemen van de AFAS koppeling kunt u contact opnemen met Acuity om de koppeling in te richten.

Koppeling Tess

De koppeling met Tess is toegevoegd. De instellingen voor de koppeling zijn terug te vinden bij instellingen/koppelingen:

http://www.acuity.nl/sites/default/files/inline-images/Releasenotes%20MAP%20versie%209.1%20afbeelding%202%20-%201000px.png

De koppeling met Tess zorgt ervoor dat CRM-gegevens uit Salesforce worden getoond in MijnAccountantsPortal.

Overige aanpassingen

  1. Nieuwe xbrl-rendering voor de accorderingstypes Omzetbelasting en Suppletie Omzetbelasting.
  2. Bij accordering: bij Mijn openstaande taken is de filtering aangepast dat nu ook echt alleen de openstaande taken worden getoond waar je de rol relatiebeheerder of gekoppelde medewerker hebt.