MijnAccorderingService

Het product MijnAccorderingService van Acuity zorgt voor de digitale aanlevering van stukken aan banken en de Kamer van Koophandel. Hierbij wordt tevens gezorgd dat de goedkeuring van deze stukken door de klant ook digitaal wordt afgehandeld. Vanuit jaarrekeningsoftware als CaseWare en Unit4 Audition worden SBR-KvK-Publicatiestukken en SBR-Kredietrapportage opgesteld en doorgezet (in PDF en XBRL) naar MijnAccorderingService. Jouw klant logt eenvoudig in en geeft vervolgens akkoord op de stukken. Daarna worden deze stukken aangeleverd aan de Digipoort (KvK) of BIV (Banken).

MAS 550x170
mijnaccorderingsservice

Accordering
MijnAccorderingService is in te zetten voor accordering van fiscale aangiftes als IB/VPB en OB-aangiftes. Deze worden aangemaakt vanuit de fiscale software waar jouw kantoor mee werkt. Door middel van een koppeling met de fiscale software wordt een aangifterapport klaargezet. Vervolgens geeft de klant akkoord op de aangifte in MijnAccorderingService, waarna de aangifte kan worden verstuurd vanuit de fiscale software. MijnAccorderingService heeft onder andere koppelingen met AFAS Fiscaal, Unit4 Fiscaal Gemak en Elsevier Nextens (medio 2018).

Daarnaast is het binnen MijnAccorderingService mogelijk een klant om akkoord te vragen op PDF-documenten. Voorbeelden hiervan zijn een concept jaarrekening, notulen aandeelhoudersvergadering of voorwaarden dienstverlening. Deze documenten kunnen handmatig worden klaargezet voor de klant ter accordering.

Digitaal ondertekenen
MijnAccorderingService maakt het mogelijk om documenten zoals een LOR, opdrachtbevestiging of de definitieve jaarrekening, middels een geavanceerde digitale handtekening te ondertekenen. Een document kan zowel door de bevoegde accountant als de klant digitaal ondertekend worden in MijnAccorderingService.

Accorderingsmanagement
Binnen MijnAccorderingService kunnen statusoverzichten opgevraagd worden van de, ter accordering aangeboden, documenten. Deze overzichten zijn per klant, status en periode opvraagbaar. Klanten worden automatisch genotificeerd als er nieuwe documenten klaar staan ter accordering. Zij ontvangen tevens herinneringen indien niet tijdig wordt geaccordeerd.

mijnaccorderingservice 3 535x337

Onze productvideo laat zien hoe eenvoudig het is om met MijnAccorderingService te werken. Heb je na het zien van de video nog vragen of wil je een afspraak maken?