CRM adoptie

Wanneer je als gebruiker een nieuwe applicatie krijgt wil je deze snel kunnen inzetten om je dagelijkse werk effectiever, efficiënter en plezieriger te maken. Hiervoor is het belangrijk dat wij begrijpen hoe jouw werkprocessen er uitzien. Ook willen we weten hoe we deze processen kunnen verbeteren met behulp van nieuwe applicaties of functionaliteiten die aan jou beschikbaar worden gesteld.

Inventariseren

Aan het begin van het proces stellen we met jullie het adoptieplan op. Onderdeel van dit plan zijn de prestatie-indicatoren waarmee jullie kunnen meten of de invoering en adoptie van de nieuwe functionaliteit geslaagd is. Tijdens het opstellen van het plan is het van belang om van jullie managers volledige ondersteuning te krijgen. Alleen met hun steun kan het adoptietraject succesvol worden uitgevoerd.

crm adoptie 3 540x340
crm adoptie 2 535x315

Toepassen

In deze fase starten we met een kernteam uit jullie organisatie. Dit kernteam leert ons hoe jullie werken en welke functionaliteit ingezet kan worden om jullie dagelijkse werkprocessen te ondersteunen. Als het kernteam tevreden is over de inrichting gaan jullie naar de volgende stap in het proces.

Uitbreiden

Het is tijd om meer collega’s te betrekken. Stap voor stap worden meer teams uit jullie organisatie betrokken en telkens wordt de inhoud van de training meer en meer toegespitst op jullie werkwijze en organisatie. Je wordt voorafgaand en tijdens deze fase goed op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen. Je input wordt natuurlijk enorm gewaardeerd.

Meten

Na een vooraf afgesproken periode worden de resultaten van het adoptieproces gemeten. Dit gebeurt aan de hand van de prestatie-indicatoren die aan het begin van het proces met jullie zijn afgesproken. De fase van uitbreiden hoeft hierbij nog niet afgesloten te zijn. Deze kan door blijven lopen totdat al jullie collega’s betrokken zijn.

Vooruit blijven gaan

Adoptie is een continu proces waarbij jij en je collega’s continu betrokken blijven. Je krijgt informatie over nieuwe functionaliteiten en hoe deze jou kunnen helpen in je dagelijks werk. Je deelt je ervaringen. De ervaringen van jou en je collega’s worden weer besproken en meegenomen naar de volgende updates van de applicatie. Door jouw enthousiasme raken andere collega’s betrokken en wordt de applicatie een integraal onderdeel van jullie organisatie. Hoe heb je toch ooit zonder gekund! Neem contact op met ons om samen te bepalen hoe jij en je collega’s door ons geholpen kunnen worden in het toepassen van adoptie in jullie organisatie.

crm adoptie 4 535x435