Wrap up: De rol van middle management in een Social Business

Blog
23 May 2014
wrap-up blog 350x250

In de transformatie naar een Social Business verandert de rol van het management. Dat geldt niet alleen voor het hoger management, maar ook zeker voor het middle management. In de afgelopen periode hebben we mee gekeken met vier middle managers die elk op hun eigen manier hadden om hiermee om te gaan. In deze laatste blog kijken we nog even kort terug met elk van hen en wat ze ook voor elkaar betekent hebben.

Chris was de eerste manager die we gevolgd hebben. Sindsdien heeft Chris enorm veel bijgedragen aan de organisatie door niet alleen zijn eigen kennis via het sociaal platform beschikbaar te maken, maar ook door anderen in de organisatie hierin te betrekken door openlijk vragen te stellen op forums en aanvullingen te geven en te vragen op de kennis die verder gedeeld wordt. Door het delen van zijn kennis heeft Chris veel van zijn collega's geholpen op alle niveau's in de organisatie. Inmiddels heeft Chris het platform ook ontdekt voor andere doeleinden, maar qua het delen van kennis is Chris het grote voorbeeld geworden binnen de organisatie.

Mary was de tweede manager die werd meegenomen in de transitie naar een social business. Zij heeft, samen met haar team, de focus voornamelijk gelegd op de processen waarmee ze dagelijks werken. Dat leverde voor Mary op dat ze op een prettige manier nog veel meer controle en inzicht kreegin de dagelijkse processen en de pijnpunten die haar team daarbij ervoer. Mary en haar team hebben dit al snel uitgebreid naar de omliggende teams en hebben hun eigen stempel gedrukt op de manier waarop de teams in de gehele organisatie nu een groot aantal processen die over de afdelingen heen gaan ondersteunen met behulp van het social platform. Mary is dan ook buitengewoon trots op haar team en het feit dat ze veel meer hebben kunnen betekenen voor de organisatie dan wat normaal binnen hun eigen aandachtsgebied viel. 

Steve was als derde aan de beurt en misschien wel de grootste uitdaging om aan boord te krijgen. Voor hem was het belangrijk om meer open en transparant te gaan werken in plaats van met zijn eigen zwarte boekje. Hij werd uitgedaagd door middel van de gamification binnen het social platform en als een echte winnaar besloot hij om ook hier vol voor te gaan. Dat leverde niet alleen interessante deals op voor hem en zijn team, maar leverde ook voor andere teams leads op en zelfs een wereldwijde klant. Juist omdat hij een succesverhaal gedeeld had met zijn collega's konden zij daar weer van profiteren. Hiervan is een succesverhaal gemaakt en dat is gedeeld met de organisatie. En als je Steve nu hoort praten dan zul je hem nauwelijks herkennen. De werkwijze die hij uitdraagt is 'open en transparant tenzij' en dan niet alleen binnen de sales teams, maar binnen alle teams in de organisatie.

Sandy was als laatste aan de beurt. Zij stond te trappelen van ongeduld en was samen met haar team vanaf de start een voorbeeld van online, open en transparant met elkaar samenwerken. Sandy en haar teamleden waren echte ambassadeurs voor het social platform en de slimmere manier van werken die daarmee ondersteund kan worden. Vanuit de organisatie hebben ze de ruimte gekregen om naast hun dagelijkse werkzaamheden andere managers en teams te inspireren en mee te nemen in hun nieuwe wereld. Het enthousiasme van Sandy en haar team hebben daarom ook veel bijgedragen aan het succes van de transitie naar een social business.

Dat betekent niet dat de organisatie de transitie naar een Social Business heeft afgerond. In tegendeel. De organisatie heeft echter wel een uitstekende start gemaakt om van binnenuit de transformatie vorm te geven en met de juiste ondersteuning, inspiratie en enthousiasme vanuit management en medewerkers kan deze organisatie een voorbeeld worden voor velen. Een verandering van een organisatie gaat niet over één nacht ijs, maar een goede start is, zoals altijd, het halve werk. 

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --