Waarom we MijnAccountantsPortal overgenomen hebben

Blog
17 Feb 2015
Aart Nijkamp
overname blog 350x250

Met de overname van AC Portal hebben wij onze strategische intenties om ons een positie op de  Nederlandse accountancymarkt te verwerven daadwerkelijk invulling gegeven. Door het ontwikkelen en aanbieden van vooruitstrevende producten en diensten willen wij als leverancier een substantiële en actieve bijdrage gaan leveren aan de toekomstige veranderingen binnen geselecteerde markten en/of  branches.  In deze blog zal ik jullie bijpraten over het waarom van de betreffende overname en wat onze ambities en plannen zijn.

Aan de zijlijn al jarenlang betrokken 
Als toeleverancier van AC Portal was Acuity al jarenlang betrokken bij de ontwikkeling van MijnAccountantsPortal. Hierdoor zijn we  goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de accountancybranche. We ontwikkelden een visie over de toekomst van deze branche en zagen in deze toekomst interessante mogelijkheden door bestaande oplossingen  te koppelen aan MijnAccountantsPortal, waardoor de portal als samenwerkplatform een unieke positie in de markt zou kunnen gaan innemen.

MIjnAccountsPortal als toegangspoort tot de markt 
Bij nader onderzoek binnen de accountancybranche bleek dat deze bestaande oplossingen ook alleenstaand of gekoppeld aan systemen van andere leveranciers van waarde kunnen zijn voor een groot aantal kantoren. De overname van AC Portal B.V., eigenaar van MijnAccountantsPortal en MijnAccoderingsService was voor ons een logische stap omdat we hiermee - a la minute -  toegang tot deze markt kregen.

Technologie als drijver voor veranderingen 
Ook binnen deze branche is technologie de drijver van veranderingen, welke er voor gaat zorgen dat accountants steeds effectiever kunnen gaan werken. Hierdoor ontstaan nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van dienstverlening. De branche heeft mensen nodig die durven te innoveren en durven te veranderen. Wij willen door het ontwikkelen en leveren van passende producten en diensten op een positieve manier een actieve bijdrage gaan leveren. Denk hierbij aan het samenwerkplatvorm van  MijnAccountantsPortal, gebruiksvriendelijke front-end CRM-oplossingen, state of the art samenwerksoftware van IBM , geïntegreerde Document Creatie en Document Management Systemen, Business Software Integratie Platformen  en Social Media services op basis van Hootsuite . Al deze oplossingen zijn toegespitst op de moderne accountancypraktijk en kunnen On Premise, in de Cloud of in hybride vorm aangeboden worden.

Het accountantkantoor als bolwerk van kennis, kunde, talent en passie 
Dat ook de Nederlandse accountancybranche aan veranderingen onderhevig is, is duidelijk. Volgens de geleerden is in deze tijd technologie de drijver van veranderingen. De bewegingen zijn ingezet en zijn - naar onze bescheiden mening - onomkeerbaar. Voor de wet van Moore  kun je je kop niet het zand steken en van struisvogelpolitiek wil je als vennoot of directeur niet beticht worden. Het is dus de kunst om deze bewegingen te duiden en hierop accuraat en daadkrachtig op eigen wijze te anticiperen . Maak hierbij zo veel als mogelijk gebruik van de unieke sterkten binnen het kantoor en gebruik die tijd om de zwakten zo veel als mogelijk te elimineren. Wat zijn de onderscheidende competenties? Hoe kan de beschikbare kennis en kunde optimaal ten dienst van de klant ter beschikking worden gesteld? Zie jouw kantoor als een bolwerk van kennis, kunde, talent en passie. Stel je als doel om met dit bolwerk zo veel mogelijk klanten gelukkig te maken en wordt emotioneel medeverantwoordelijk voor het succes van jouw klanten.  Ontwikkel een visie en beken kleur: Durf als kantoor echt onderscheidend te zijn.  Ga met deze nieuwe propositie met passie en energie op zoek naar mooie nieuwe klanten die echt bij jouw kantoor passen.

Samenwerken: De drijver voor innovatiekracht 
Technologie is dus een krachtige drijver voor veranderingen. Vele andere branches hebben al geprofiteerd van deze veranderingen. Partijen die destijds niet hebben geanticipeerd hebben het heel moeilijk of bestaan niet meer. Naast technologie bestaat er naar mijn mening nog een tweede belangrijke drijver, welke binnen de accountancybranche cruciaal gaat worden, namelijk samenwerken.  Samenwerken is een belangrijke drijver voor innovaties binnen organisaties en branches. Heel simpel; als eenling innoveer je niet. Een goed innovatieproces voer je samen uit. Multidisciplinair, opbouwend, stimulerend.

Samenwerken waar het maar mogelijk is 
Als de gevestigde orde niet innoveert, veroveren nieuwe bedrijven de markt.  De accountantskantoren moeten dus gaan samenwerken waar mogelijk.  Samenwerken met collega’s binnen het kantoor, samenwerken met andere experts, samenwerken met andere kantoren, samenwerken met klanten en samenwerken met partners en toeleveranciers.  Samenwerken is hier bedoeld als werkwoord: Geen onderwerp voor een gezellige discussie met gelijkgestemde vakbroeders, maar een keihard werkwoord.  

Leren van jonge bedrijven 
Jonge bedrijven en start-ups, bijvoorbeeld, werken graag samen met andere bedrijven. Ze begrijpen elkaars doelstellingen en zijn bereid de ander te helpen. Langzaam maar zeker ontstaat er een soort van deeleconomie waarin innovatie, versnelling, duurzaamheid en multidimensionale groei centraal staat.  Ik ben van mening dat de accountancybranche hiervan kan leren en deze samenwerkingsvormen op gepaste wijze kan adopteren. Het eerste goede nieuws is dat een mens van nature gewend is om samen te werken. Onze voorouders waren niet voor niets onderdeel van clans, tribes, gildes etc. Juist omdat je met elkaar meer bereikt.   In de moderne tijd hebben we dit – tegen onze natuur in – afgeleerd, omdat o.a. onze beloningsstructuren op individuele prestaties gebaseerd zijn. Het tweede goede nieuws is dat we als weldenkende mensen in staat zijn om hier verandering in aan te brengen: Willen is (in dit geval) kunnen!

Samenwerken is een werkwoord 
Wij willen als leverancier van best of breed oplossingen een substantiële en actieve bijdrage  leveren aan de toekomstige veranderingen binnen de branche en binnen de kantoren. 
De state of the art technologieën zullen we op een positieve manier gebruiken om veranderingen  door te voeren. Door middel van samenwerkingen en de pro actieve promotie van het werkwoord SAMENWERKEN  zullen we de innovatieve kracht van deze branche naar boven halen.  De combinatie van nieuwe technologieën en samenwerken zal deze branche een nieuwe positieve impuls geven.

Keep you posted! 
Ik zal de komende periode maandelijks een blog schrijven waarin ik jullie op de hoogte ga houden over de concrete invulling van onze plannen.  Denk hierbij aan informatie over het producten- en dienstenportfolio en de toekomstige bijdrage van onze technologiepartners zoals bijvoorbeeld IBM en SugarCRM. Ik kom dan ook terug op de vraag wat IBM Watson voor jullie kantoren, jullie accountants  en jullie klanten gaat betekenen.

Wil je sparren of meedenken? 
Indien je meer wilt weten over onze visie en onze plannen of als je mee wilt denken en zelf een bijdrage wilt leveren. Je bent van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen zodat we verder kunnen sparren.