Social Business: De rol van directie en management

Blog
20 Apr 2013
Check-in blog 350x250

In de transformatie naar een Social Business zijn de juiste betrokkenheid en inzet van directie en management van onschatbare waarde op elk moment van het proces, vanaf de eerste aanzet tot aan de dagelijkse praktijk. Maar laten we beginnen bij het begin en stap voor stap bekijken waar directie en management hun rol kunnen en moeten pakken.

Strategie, visie en kernwaarden 
Waar wij spreken over een transformatie naar een Social Business is in feite niks anders dan een uitvoering van een strategie en visie die is opgesteld binnen een organisatie. Door de invloed van de huidige tijd is de vertaling hiervan de noodzaak of de wil om de verandering naar een Social Business te ondergaan. De rol van directie en management is om de aansluiting tussen de ingezette verandering en de strategie, visie en kernwaarden te bewaken, zodat de organisatie en haar medewerkers hun identiteit kunnen behouden.

De middelen 
Om de transformatie te verwezenlijken is het noodzakelijk om middelen in te zetten, die zo goed mogelijk aansluiten bij de organisatie en de doelen die gesteld worden. Aangezien elke organisatie uniek is, zal dit niet voor elke organisatie hetzelfde zijn. Sterker nog, binnen een organisatie kunnen onderdelen of functies zodanig verschillend zijn dat een compleet andere benadering en andere middelen nodig zijn. Belangrijk is dat het geheel van de middelen moet leiden tot een samenspel dat bijdraagt aan het 'social'  worden van de organisatie, zowel intern als extern gericht. De keuze van de meest geschikte middelen om deze doelen te bereiken worden echter genomen door de experts en dat laatste is enorm belangrijk. Vertrouw op de mensen die je hiervoor in dienst hebt of inhuurd en zorg dat emotie van hogerhand hierbij even strategisch buitenspel gezet wordt. De middelen moeten goed afgestemd zijn om de mensen en de doelen.

De adoptie 
Wat we proberen te bereiken in de transformatie naar een social business is een gedragsverandering. Deze verandering zal moeten plaatsvinden op alle lagen in de organisatie, maar directie en management hebben hierin een belangrijke voorbeeldrol. Er ontstaat een unieke kans om meer toegankelijk te worden en directer en transparanter te communiceren met medewerkers in alle lagen van de organisatie. Door deze kans te nemen en het leiderschap aan te passen op de veranderende behoefte in een veranderende organisatie kan een enorm positieve beweging ontstaan en alleen als dat gebeurd heeft de transformatie kans van slagen.

De praktijk 
Zie een verandering als deze niet als een project, maar zorg ervoor dat het deel wordt van je dagelijkse routine. Zodra in het hoger management de aandacht voor de transformatie naar een social business verslapt zal dat direct zijn weerslag vinden in de rest van de organisatie. Alleen als social business in je genen zit en in de genen van de mensen waarmee je werkt, alleen dan haal je het maximale uit deze verandering.

Kort samengevat betekent het dat vanuit de strategie, visie en kernwaarden van een organisatie bepaald wordt hoe een transformatie kan plaatsvinden tot wat de unieke organisatie een social business maakt. Daarbij moet, met ondersteuning van de juiste middelen voor ieder onderdeel en iedere functie, een gedragsverandering plaatsvinden die er toe leidt dat de identiteit van de mensen en de organisatie behouden blijft, maar waarbij de genen voor social geactiveerd worden en blijven. Zowel bij directie en management als met hun steun moet dit gerealiseerd worden.

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --