Release 8.2 (Fall '18) van Sugar beschikbaar

Blog
30 Oct 2018
Mark Janssen-Bouwmeester
sugar fall 18 blog 350x250

Op het moment dat de herfst echt zijn intrede doet in Nederland, worden onze klanten die gebruik maken van de ‘on demand’ (cloud)-omgeving van Sugar één voor een geüpgraded naar versie 8.2. Daarmee krijgen ze, naast de broodnodige bug fixes, een aantal nieuwe functionaliteiten. In deze blog nemen we jullie mee in de belangrijkste veranderingen die beschikbaar worden in de Sugar omgeving.

Klanten die ‘on premise’ (eigen servers) draaien zullen deze functionaliteit beschikbaar krijgen bij de 9.0 release en moeten dus nog even geduld hebben.

Uitgebreidere visualisatiemogelijkheden zoals grafieken
SugarCRM besteedt qua productontwikkeling veel resources aan het verbeteren van de managementinformatie in het systeem. Zo zijn tijdens de afgelopen releases de Dashboard- en Rapportage-module vernieuwd met o.a. een Dashboard Manager waarmee dashboards voor groepen gebruikers eenvoudig kunnen worden ingericht. Daarnaast is het aantal standaardrapporten uitgebreid van ca. 40 naar 100 en zijn rapporten eenvoudiger te verspreiden.

In deze release is er weer een feature bijgekomen in de Rapportage module. Te weten: Horizontal and Vertical Grouped Bar Charts. De mogelijkheid om Bar Charts te tonen bij gegroepeerde data bestond reeds maar alleen in "stacked" vorm, oftewel: gegroepeerd in één staaf. Voor sommige vergelijkingen is het echter handiger als de verschillende segmenten van een groepering naast elkaar te zien zijn. Hieronder een screenshot met een voorbeeld van gewonnen Opportunities per kwartaal per gebruiker.

sugar fall 18 release afbeelding

Advanced Workflow Recipient Lists 
Advanced Workflow biedt de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te automatiseren en te stroomlijnen in de enterprise en ultimate edition van Sugar. In deze update is het mogelijk geworden om meerdere mensen middels een workflow in één keer te voorzien van een automatische e-mail notificatie. 

Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer je klanten wilt informeren bij updates. Als voorbeeld nemen we de Cases functionaliteit van Sugar. Dankzij de Cases module van Sugar is het mogelijk vragen en klachten te registreren en af te handelen binnen het CRM-systeem. De supportmedewerkers volgen de melding van de klanten op en daarbij is feedback naar de klant van essentieel belang voor de klanttevredenheid. 

Met de nieuwe “Advanced Workflow Recipient Lists” functionaliteit is het mogelijk om meerdere betrokkenen in één keer te informeren aangaande belangrijke informatie en updates over de case. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bevestigingsmail of een status update e-mail die niet alleen verstuurd wordt naar de indiener van de vraag, maar ook naar het IT-team van de klant of naar de intern betrokken medewerkers. 

De nieuwe “Advanced Workflow Recipient Lists” functionaliteit kan op diverse plekken binnen Sugar worden ingezet en kan eraan bijdragen dat alle betrokken partijen geïnformeerd en tevreden blijven. Daarvoor dient er goed nagedacht te worden over het juiste implementeren van de workflows.

Revenue Line Items in voorkeursvaluta
Bij het aanmaken van Revenue Line Items vanuit de Product Catalog kan de gebruiker er nu voor kiezen om de eigen valuta te gebruiken in plaats van de valuta zoals die in de Product Catalog is vastgelegd. Deze optie kan door de gebruiker zelf worden aangepast in het gebruikersprofiel en is nuttig voor organisaties die met meerdere valuta’s werken.

Verscherpt licentiebeheer
Vanuit Sugar is het licentiebeheer aangescherpt. Beheerders moeten er vanaf heden altijd voor zorgen dat er voldoende licenties beschikbaar zijn als er een nieuwe gebruiker wordt aangemaakt. Indien er niet voldoende licenties beschikbaar zijn zullen de gebruikers niet kunnen inloggen en moet dit door de beheerder hersteld worden. Zodra het aantal gebruikers en de licenties weer in evenwicht zijn, dan kan er weer door iedereen gewerkt worden.

Meer weten?
Naast de functionaliteiten voor de eindgebruikers zijn er ook nieuwe mogelijkheden voor de beheerders en ontwikkelaars. Onze consultants bekijken graag welke mogelijkheden deze bieden om de dagelijkse werkzaamheden verder te ondersteunen. Neem dus gerust contact met ons op.

-- Dit blog is geschreven door Mark Janssen-Bouwmeester in samenwerking met Max Verbong en Arjen Smith --