MijnAccountantsPortal en SBR Assurance

Blog
23 Oct 2017
Arnold Boersma
sbr assurance blog 350x250

Vanaf 1 januari 2018 is het ook voor middelgrote ondernemingen verplicht om middels SBR (digitaal) te deponeren aan de Kamer van Koophandel. De laatste tijd krijgen we veel vragen van onze klanten hoe wij dat als MijnAccountantsPortal ondersteunen. De rol van het portal is het ondersteunen van het proces, de plek waar alles samenkomt. Als we kijken naar dit proces, dan valt dit in een aantal stappen op te delen.

 

 

 

 

  1. Verzamelen van de benodigde SBR documenten (instances). De partij die de jaarrekening opstelt en het bijhorende publicatierapport maakt moet dit aanleveren in een xbrl format. Dit kan de zogenaamde “controleklant” of de samenstellend accountant zelf aanleveren (uploaden). Dit SBR KvK publicatierapport wordt geüpload in de portal en gerenderd (leesbaar gemaakt) volgens de consistente presentatie. Hiervoor maken we gebruik van de renderingservices van Semansys.
  2. Na de upload en de rendering krijgt de tekenend accountant in onze portal een melding dat het SBR publicatierapport klaar staat. De accountant kan hier vervolgens naar kijken en aan het publicatierapport de controleverklaring toevoegen middels een nieuwe upload.
  3. Vervolgens dient de de accountant het KvK Publicatierapport en de bijhorende verklaring digitaal te tekenen middels zijn eigen persoonsgebonden beroepscertificaat. Dit tekenen gebeurt ook binnen de portal. Voor het tekenen maken we gebruik van een standaard ondertekenfunctionaliteit van derde partijen, die geïntegreerd is in de portal. De partijen die dit aanbieden en we ondersteunen zijn: Connective, PKIo-signing en Validsign. Als kantoor ben je vrij voor welke partij je kiest. Bij het tekenen door de accountant vindt op de achtergrond het linking & signing proces plaats. De documenten en de handtekening worden aan elkaar gekoppeld en voorzien van een zogenaamde “hashtotal”.
  4. Na de ondertekening door de accountant wordt het setje met documenten en handtekening doorgezet in de workflow. De betreffende medewerkers binnen de klantorganisatie die de SBR KvK publicatiestukken dienen te accorderen krijgen een melding via een mailnotificatie. Deze persoon en/of personen kunnen inloggen en zien de leesbare (gerenderde) variant van het KvK Publicatiestuk en de accountantsverklaring. Boven de documenten is duidelijk te zien dat ze digitaal zijn ondertekend door de accountant met datum en tijd. Deze gebruikers  binnen de betreffende klantorganisatie kunnen dan vervolgens de datumvaststelling invullen in de portal en het KvK Publicatiestuk goedkeuren.
  5. Na het goedkeuren worden de documenten ingestuurd naar Digipoort en afgeleverd aan de KvK. De status van de aanlevering is te zien in de portal. Bij het succesvol deponeren (status 500) is het proces afgerond. Mocht er bij de deponering iets misgaan of de documenten worden wegens een validatiefout afgekeurd, dan ontvangen de relatiebeheerders en de gekoppelde medewerkers hier meldingen van.

Samenvattend komt in onze portal het proces van tekenen door de accountant en het accorderen door de klant samen. Het proces voor SBR Assurance zit opgenomen in de variant van MijnAccorderingService en MijnAccountantsPortal.