IBM Sametime Bandwidth Manager: een onderbelicht onderdeel

Blog
22 Aug 2013
IBM Sametime blog 350x250

Voor iedereen die een doorsnee IBM Sametime omgeving beheert of deze heeft ingericht, zijn de volgende IBM Sametime modules waarschijnlijk bekend terrein.

  • Sametime System Console: management server van de IBM Sametime omgeving.
  • Sametime Community server: de zogenaamde chat server.
  • Sametime Meeting server: de naam verklapt het al, de meeting server.
  • Sametime Proxy server: verzorgd toegang voor de mobiele apps (iPhone, iPad, Android, etc), integreert met andere oplossingen (o.a. iNotes en IBM Connections)  en biedt een webversie van de IBM Sametime client.
  • Sametime Media server: verantwoordelijk voor al het audio en video verkeer tussen IBM Sametime clients en biedt de mogelijkheid om te integreren met third party audio/video oplossingen zoals die van Polycom.

 

Een vaak vergeten onderdeel van een IBM Sametime Standard omgeving is de Bandwidth Manager. Als we naar een out-of-the-box implementatie van de Sametime Media Manager kijken, hebben we daarmee een perfecte oplossing om binnen de muren van een kantoorgebouw audio en video gesprekken te faciliteren. Gebruikers kunnen collega's welke online selecteren en door middel van een enkele klik een video gesprek starten. Geen probleem daar.

Een ander verhaal wordt het wanneer we dezelfde Sametime Media Manager gaan inzetten om audio en video gesprekken te faciliteren tussen fysieke lokaties. De Sametime Media Manager biedt, in een standaard implementatie, de mogelijkheid om één optie in te stellen waarbij de resolutie en bandbreedte voor video gesprekken voor alle gebruikers vast gelegd wordt. In het eerste scenario is dit normaal geen probleem. Meestal heeft één zo'n fysieke locatie één dezelfde netwerk, geen WAN verbindingen intern en geen verschil in bandbreedte bij gebruikers onderling.

Dat geldt natuurlijk niet wanneer je een Sametime Media Manager gaat implementeren voor verschillende locaties. Wat komt er dan op je pad:

  • Verschillende WAN/VPN verbindingen tussen een buiten locatie en het hoofdkantoor. En waarschijnlijk heeft iedere WAN/VPN verbinding weer een aparte bandbreedte beschikbaar.
  • Het huidige gebruik van de WAN/VPN verbinding. Dus hoeveel bandbreedte is er nog beschikbaar?
  • Verschil in grootte van iedere locatie. 
  • Iedere locatie heeft een eigen IP subnet.
  • Specifieke wensen van een gebruikersgroep. Is er de eis dat bepaalde gebruikers video sessies in hogere resoluties mag houden?

Om onder andere deze redenen heeft IBM de Bandwidth Manager ontwikkeld, welke als extra server naast de Sametime Media Manager geïnstalleerd kan worden. De Bandwidth Manager biedt een Sametime administrator de mogelijkheid om verschillende policies te definiëren met verschillende resoluties en bandbreedtes voor een video sessie. Hoe ziet dit er dan uit? Om te beginnen wordt voor iedere locatie eerst een zogenaamde site geconfigureerd in de Bandwidth Manager. Deze site krijgt het subnet van de locatie, beschikbare bandbreedte (je gaat dan van de beschikbare bandbreedte op de WAN/VPN verbinding uit) en hoeveel van deze bandbreedte maximaal gebruikt mag worden (%).

Wanneer alle sites zijn geconfigureerd, wordt de default site geselecteerd (meestal de site waar de Sametime Media Manager staat, of anders het hoofdkantoor) en van deze default site worden site links geconfigureerd naar iedere site. Deze site links krijgen ieder een metric van 10. Bij gespreide IBM Sametime omgevingen, met gespreide Sametime Media Managers over meerdere locaties, kan door middel van deze metrics kortere lijnen naar andere sites geconfigureerd worden. Wellicht kan dit beter visueel uitgelegd worden:

visual

Dit overzicht toont een wereldwijd IBM Sametime infrastructuur, met verschillende locaties over de wereld. Tussen de verschillende locaties (of sites) zijn site links met metrics geconfigureerd. De Bandwidth Manager kan aan de hand van deze metrics bepalen hoe de A/V sessie moet lopen. Een sessie tussen London en New York zal in dit geval altijd via Amsterdam gaan en heeft een totale metric van 20 (10+10=20). Een sessie tussen London en Sidney kan meerdere routes nemen. Deze kan rechtstreeks via Amsterdam gaan of via Beijing. In dit voorbeeld zal de sessie via Amsterdam gaan omdat de metric lager is (10+20=30) dan via Beijing (10+30+10=50). Op deze manier kan een IBM Sametime administrator de meest gunstige routes definiëren aan de hand van de verschillende WAN/VPN verbindingen tussen de locaties. Zo kan het voorkomen dat een rechstreekse verbinding tussen Amsterdam en Sidney minder bandbreedte heeft dan een verbinding via Amsterdam naar Beijing en Sidney. In dat geval kan een administrator de metrics zo instellen dat de sessie via Amsterdam en Beijing gaat.

Naast het configureren van de resolutie en bandbreedte per sessie vanaf bepaalde locaties, kan ook geconfigureerd worden wat er moet gebeuren als een maximale bandbreedte gevuld wordt (bepaalde percentage van de totale bandbreedte vanaf een locatie). HIerbij kan gekozen worden dat video sessies niet meer mogelijk zijn en gebruikers alleen nog een audio sessie mogen opzetten, of het tijdelijk niet meer toestaan van nieuwe sessies tot er weer bandbreedte beschikbaar is.

Naast deze configuratie mogelijkheden, biedt de Bandwidth Manager de mogelijkheid van realtime monitoring op IBM Sametime A/V sessies. Per sessie kan bekeken worden hoe deze sessie over de verschillende locaties gaat en wat de gebruikte bandbreedte is. Daarnaast biedt de Bandwidth Manager een overzicht van de status per site op actieve sessies en gebruikte bandbreedte per site.

Benieuwd hoe de Bandwidth Manager in uw omgeving zou passen? Neem gerust contact op!

-- Dit blog is geschreven door Robbert Reimus --