IBM Connect 2013 update

Blog
02 Feb 2013
Ronald Dekkers
IBM Connect blog 350x290

Vanuit een zeer zonnig Orlando, heb ik vernomen dat de sneeuw in Nederland is gesmolten en dat de temperatuur weer is gestegen.

In onze hoofden is de temperatuur ook gestegen en zijn onze innovatie radartjes harder gaan draaien. Samen met Max VerbongStijn Vermeulen hebben we de gehele week 10-tallen sessies bijgewoond, de productshow case afgestruind voor best of breed software oplossingen en in de developer labs de vragen gesteld namens onze collega's. Op recepties hebben we IBM exec's gesproken en verteld waar we mee bezig zijn. Naast Acuity waren er ook een aantal andere IBM businesspartners uit Nederland aanwezig, waarmee we een leuke week gehad hebben. Ons kleine kikkerlandje is een aantal keren aan bod gekomen in meerdere sessies van IBM'ers en partners.
 

"Get social. Do Business." was dit jaar wederom het slogan op IBM Connect. Steeds duidelijker wordt het dat op een andere manier kennis, informatie, documenten delen en terugvinden op een andere manier kan (en zou gaan moeten). Het portfolio van IBM Collaboration Solutions (ICS) maakt dit op waanzinnige manier mogelijk. Talent, exceptional customer experience, web experience, sharing, user adoption en the "new area of computer technology" waren de termen die de hele week herhaald werden. Het is een overload geweest van informatie maar ik ben ervan overtuigd dat we met zijn drieen de juiste informatie eruit gefilterd hebben, om onze huidige visie aan te passen voor de ondersteuning om uw bedrijf een social business te laten worden op korte, maar vooral op lange termijn.

Vanuit Acuity xpt heeft Max deze week vooral sessies gevolgd m.b.t. Social Business strategie, visie en de gebruikersadoptie van ICS software en best (or worst) practices sessies gevolgd, welke gehouden werden door klanten van IBM. In de speciale user adoption ruimtes is Max de dialoog aangegaan met experts van IBM. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn het model voor "Social Business Maturity" van organisaties waarmee we kunnen bepalen waar uw organisatie op dit moment staat en welke stappen genomen kunnen worden om verder volwassen te worden in Social Business. Voor user adoptie zijn onderwerpen als branding, analytics, ambassadeurschap, de rol van middel management, hoe om te gaan met weerstanden en meer behandeld. Graag delen we deze kennis met u om de transformatie naar een Social Business verder te helpen of om te starten met een Social Business.

Stijn en Ronald hebben vooral de sessies bezocht m.b.t. het IBM Collaboration Portfolio. Stijn vanuit het technisch oogpunt voor zichzelf, maar ook voor zijn collega's. Ronald vooral de keynote en innovatie sessies. Vanuit technisch perspectief is Opensocial de techniek die als rode draad door het gehele event heen liep. Deze techniek maakt het op een eenvoudige manier mogelijk om data uit verschillende systemen op een eenduidige manier bij een eindgebruiker te laten komen. Een voorbeeld hiervan is bv een workflow goedkeuren, direct vanuit een e-mail of vanuit IBM Connections, of vanaf uw mobiele devices. Met code die maar 1 keer gemaakt hoeft te worden.
Deze technologie heeft IBM 2 jaar geleden aangekondigd en is in maart beschikbaar in onder andere de nieuwe versie van IBM Notes (oude Lotus Notes) versie 9. Andere functionaliteiten in IBM Notes 9 zijn ondersteuning van windows mobile phones,  nieuwe userinterface (die hetzelfde is over alle andere producten, en betere integratie met andere ICS producten zoals IBM Connections en IBM Sametime.

2013 zal een jaar worden van de mogelijkheden en de eenvoud (vanuit een technisch oogpunt). De adoptie van de wereldwijd geaccepteerde standaarden (die IBM ook meebepaald) over het gehele ICS portfolio maakt het voor ons als business partner relatief eenvoudig om producten te integreren en mogelijkheden te bieden die ikzelf nog amper kan geloven. De R&D uren voor de komende maanden zullen hierdoor een invulling gaan krijgen. Ook de strategie mobile first, dan webrowser, dan rich client is veranderd naar cloud first en mobile always door IBM. Hierdoor krijgt u nog betere (en goedkopere) mogelijkheden om keuzes te maken voor de toekomst en krijgen de eindgebruikers wat ze willen op hun mobiele devices.

Naast IBM Notes 9 is ook IBM Connections 4.5 aangekondigd in maart. In deze versie wordt het mogelijk om documenten over meerdere devices automatisch te syncen, workflows toe te passen op documenten, de desktop connector komt op Mac en alleen wijzigingen aan bestanden worden verstuurd ipv het gehele bestand. Om bestanden te bewerken heeft IBM de oplossing IBM Docs op de markt gebracht. IBM Docs maakt het mogelijk om via een webbrowser gezamenlijk en tegelijk aan een document, spreadsheet of presentatie te werken. Meerdere versies, grote attachments in email en de complexiteit van versiebeheer zullen met IBM Docs verdwenen zijn.

Voor IBM Sametime zal een nieuwe versie  uitkomen rond augustus. De focus op video en mobile werd herhaaldelijk getoond en besproken. Onze keuze voor Polycom als videoleverancier blijkt de juiste te zijn geweest. Met 1 klik is het mogelijk om een videocall op te zetten vanuit Sametime en iemand te bellen op b.v. zijn iPad. De nu nog losse apps voor Chat, meeting en video zullen in de nieuwe versie samengevoegd zijn in 1 app. IBM heeft Acuity gevraagd om mee te draaien in hun beta programma, waar we uiteraard graag gebruik van gaan maken.

Onze portal klanten (of relaties die denken aan een intranet/website) zullen ook verheugd zijn met de nieuwe annonceringen. Voor Websphere Portal en Web Content Manager is vorige week een nieuwe versie uitbracht. Deze versie in combinatie met de nieuwe zogenaamde CTC templates, maakt het mogelijk om een (out of the box) site te creeren die zich automatisch aanpast aan het apparaat waarop het bekeken wordt. Voor de marketing afdeling wordt het mogelijk om zelf content of gedeeltes van de site aan te maken (bv voor een evenement), die op een bepaalde datum meteen een update genereert op social media sites, zoals facebook, twitter of linkedin.

Als laatste product wil ik IBM worklight noemen. Dit product maakt het mogelijk om applicaties beschikbaar te maken op mobiele devices, met toegang tot hardware (bv Camera) van het devices. Vanaf maart zal hier een afstudeerder zich op gaan storten.

Gebaseerd op alle bovenstaand genoemde software heeft Acuity deze nieuwe website ontwikkeld voor het delen van informatie, kennis en kunde.
We zien er naar uit om deze technieken aan u te tonen, zodat u een beeld krijgt van de hedendaagse wereld van IBM ICS software.

Het mooie weer in Orlando heeft wederom een stuk laten smelten van de ijsberg waarop het IBM framework (over hun gehele software portfolio!) gebaseerd is...