Hoe consultants van Acuity topspelers blijven

Blog
29 Aug 2019
Max Verbong
certificeringsblog Max 350x250

Als Acuity hebben we ervoor gekozen om ons te focussen op Best of Breed oplossingen. Op die basis ontwikkelen we de applicaties voor onze klanten. Dat betekent dat we binnen dit gekaderde gebied ervoor moeten zorgen dat we als organisatie continu in de top kunnen meespelen. Onze consultants moeten de kennis en kunde hebben om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. In deze blog geven we daarvoor een kijkje in de keuken van Acuity.

De consultants van Acuity zijn kenniswerkers die, naast brede kennis binnen hun vakgebied, gespecialiseerde kennis hebben van één of meerdere Best of Breed oplossingen. Naast de ontwikkeling van de consultants als professional is het van belang om continu ruimte te zoeken voor verdieping. Daarbij lopen we tegen een altijd bestaand spanningsveld aan. Deze is tussen het werk voor de klanten en de benodigde tijd om de kennis en kunde van de consultants te houden en verbeteren.

In de projecten voor onze klanten doen de consultants niet alleen veel praktijkervaring op, maar komen we ook vraagstukken tegen die nader onderzoek behoeven. Soms zijn het vraagstukken die als onderdeel van het project beantwoord moeten worden. Vaak zijn het ook ideeën voor een andere aanpak of het inzetten van nieuwe mogelijkheden. Deze worden op de lijst voor de zogenaamde topspelertijd geplaatst.

Elke business en technisch consultant bij Acuity heeft een vast blok in de agenda staan. Aangezien we ernaar streven dat al onze consultants topspelers zijn binnen hun eigen kennisgebied, heeft dit blok de naam topspelertijd. Voor de invulling van het blok houdt de consultant bij welke zaken aandacht nodig hebben. Op basis van deze lijst wordt elke twee weken bepaald welk onderwerpen worden opgepakt. Dit kunnen zaken zijn om nieuwe technieken uit te zoeken of om meer inzicht te krijgen in nieuwe marktontwikkelingen. Om ervoor te zorgen dat de kennis die wordt opgedaan in de topspelertijd wordt gedeeld, worden er met regelmaat sessies ingepland. Vanuit de technisch consultants hebben we éénmaal per maand een dönerdonderdag, we moeten immers ook aan de inwendige mens denken. Tijdens deze sessie wordt één onderwerp bij de horens gevat. Dit onderwerp wordt voorbereid door één of twee collega's en iedereen uit onze organisatie kan bij deze sessie aanschuiven en meedenken.

Ook voor de business consultants wordt maandelijks op ons kantoor in Den Bosch een gezamenlijke ochtend georganiseerd. Ook in deze sessie wordt één onderwerp uitgelicht. We streven ernaar om steeds beter en op een eenduidige manier te werken bij onze klanten. De agenda voor deze overleggen is goed gevuld en ook hier is het spanningsveld duidelijk voelbaar. Alle onderwerpen zijn belangrijk, maar we kunnen er maar één per maand uitlichten en uitwerken. Doelstelling is om ons als team en als individu continu te blijven ontwikkelen.

Vanuit onze Best of Breed filosofie, waarbij we onder andere een hoog kennisniveau nastreven voor de oplossingen die we bieden, is het van belang dat we de opleidingen volgen die onze leveranciers aanbieden. Deze opleidingen worden afgerond met een examen. De certificaten die onze collega's behalen zijn niet alleen belangrijk om te laten zien welk kennisniveau onze consultants hebben, maar zijn ook belangrijk voor onze status bij de leveranciers. We hebben deze status nodig om op goede voet te zijn en blijven met onze leveranciers en snel voor onze klanten met hen te kunnen schakelen.

Als organisatie beperken we ons daarbij niet alleen tot de verplichte certificeringen. Ook zorgen we ervoor dat alle collega's die binnen een domein werken de mogelijkheid hebben om de benodigde opleidingen te volgen en deze met een certificaat af kunnen sluiten. We kijken daarbij ook naar de toekomst en onze consultants zijn continu bezig met de certificering en hercertificering binnen hun vakgebied.

We merken dat onze collega's het leuk vinden om, naast het werk voor onze klanten en de inzet van hun kennis voor interne projecten, zich bezig te houden met verdieping en vernieuwing. Aangezien onze Best of Breed partners ook continu vernieuwen, blijven we keuzes maken. Welke nieuwe technologie pakken we op? Welke nieuwe tooling kan onze processen beter ondersteunen? En welke nieuwe producten zijn een goede aanvulling op ons huidige portfolio?

Dagelijks maken we deze keuzes en zorgen we ervoor dat dit terug te vinden is in de manier waarop we met onze klanten en intern samenwerken. Ook hoe we onze applicaties ontwikkelen, hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren en hoe we samen met onze klanten en partners klaar kunnen zijn voor de toekomst. Wij streven ernaar om onze kennis en kunde op een hoog niveau te houden en met jullie te delen. Dat komt ook weer terug in ons motto 'be smart, work together'.