De zeven succesfactoren op weg naar een Social Business

Blog
23 Aug 2013
Succesfactoren blog 350x250

Er wordt een heleboel geschreven en gezegd over Social Business en we zijn met zijn allen gek op lijstjes en overzichten. In het boek ''The seven success factors of Social Business strategy” hebben Charlene Li en Brian Solis voor ons zo'n lijstje gemaakt en dat wordt in rap tempo opgepikt op blogs en in artikelen. Hoog tijd om het lijstje eens nader te bekijken en te zien of ze ons op weg kunnen helpen in de transformatie naar een Social Business.

 

 

 

 

Er worden zeven succesfactoren behandeld die ons kunnen helpen, deze zijn;

  1. Definieer de doelstellingen van de organisatie: Organisaties die de transformatie naar een Social Business succesvol hebben doorlopen waren in staat om goed te definiëren wat ze wilden bereiken en om dat over te brengen binnen alle lagen van de eigen organisatie.

  2. Lange termijn visie: Je kunt er veel waarde aan hechten om nu een social business te zijn of worden, maar dat is niet waar het om draait. Wat van belang is, is hoe je organisatie communiceert met je medewerkers, partners en klanten in de komende decennia.

  3. Steun van management: Bij elk veranderproces is de steun van het management van wezenlijk belang. Zorg ervoor dat het belang van de transformatie naar een social business door het hele management gedragen wordt en probeer het uit de silo van bijvoorbeeld Marketing weg te halen. Zorg dat de verantwoordelijkheid voor het slagen van het transformatieproces door het management gevoeld wordt.

  4. Definieer de strategische roadmap en bijbehorende initiatieven: Kijk een periode van 3 jaar vooruit en maak een roadmap waarin je aangeeft welke initiatieven in de transformatie naar een social business je wel en niet gaat doen. Prioritiseer deze vervolgens op basis van de toegevoegde waarde aan de organisatie. In de huidige tijd is 3 jaar echter al behoorlijk lang, dus vergeet niet de roadmap met enige regelmaat te actualiseren. Maak de roadmap op basis van functionaliteit en niet op basis van (technische) middelen.

  5. Kaders en richtlijnen: Ook in de transformatie naar een Social Business is het van belang om iemand te hebben die verantwoordelijk is voor de planning, uitvoering en het management.

  6. Team en budget: Geef invulling aan een kernteam en ga daarvoor op zoek naar het talent binnen je organisatie om deze verandering een goede zwier te geven. Zorg ervoor dat het team zich kan concentreren op hun nieuwe taak en wordt gevoed door de organisatie. Bij de start van de transformatie kun je uitstekend gebruik maken van externe partijen, maar uiteindelijk moet het gedragen worden door de eigen organisatie.

  7. Investeer in platformen die evolueren: Dit is het laatste dat je als organisatie gaat doen, op zoek gaan naar de technische middelen om de transformatie naar een Social Business te ondersteunen. Het platform mag geen doel op zich zijn en het is bij de keuze heel belangrijk om je niet te laten leiden door alle mooie toeters en bellen, maar een keuze maakt gebaseerd op je doelstellingen, visie en roadmap. Zorg er dus voor dat de leverancier niet alleen aansluit bij de huidige stand van zaken, maar ook bij de roadmap voor de komende 3 jaar.

Er zijn al veel boeken geschreven over Social Business, maar dit boek heeft een verfrissende kijk op de materie en geeft goede richtlijnen voor organisaties die aan de vooravond staan of al verder zijn in de transformatie naar een Social Business. Charlene Li en Brian Solis delen hun gedachtengoed op een prettige manier, waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --