De rol van middle management in een Social Business: Sandy

Blog
08 May 2014
sandy blog 350x250

De vierde en laatste manager waarmee we meelopen is Sandy. Zij is duidelijk uit ander hout gesneden dan ChrisMary en Steve. Sandy ziet de enorme potentie van de sociale media voor het ondersteunen van de dagelijkse werkzaamheden, de interne en de externe communicatie en is in haar nopjes met de keuze van de organisatie om een social platform te implementeren. Al voor de eerste trainingssessies heeft ze uitgebreid rondgekeken op het platform en dat is ook direct merkbaar. De consultant die de introductie verzorgt krijgt het zwaar te verduren met allerlei vragen over functionaliteit die nog niet in het platform zit en diepgaande vragen over de functionaliteit die er wil in zit. Gelukkig biedt de roadmap van het platform veel perspectieven en biedt de huidige functionaliteit uitgebreide mogelijkheden om Sandy te ondersteunen in de manier van werken die zij voor ogen heeft.

 

Sandy heeft niet alleen zelf de eerste stappen gezet in het social platform, maar heeft ook haar eigen team enthousiast gemaakt en uitgedaagd om na te denken hoe ze hun dagelijkse werkprocessen kunnen verbeteren met behulp van de nieuwe gereedschappen. Tijdens een brainstormsessie hebben ze de belangrijkste werkprocessen die ze willen gaan ondersteunen op papier gezet en dit wordt als input gebruikt voor de pilot sessies waar ze zich als team voor hebben aangemeld. De consultant luistert aandachtig als het team vertelt wat ze willen bereiken en gaat met het enthousiaste team aan de slag. In dit geval heeft de consultant meer de rol van expert en wordt hem gedurende de sessies het hemd van het lijf gevraagd. Soms moet hij het team even afremmen en geeft hij aan dat ze er rekening mee moeten houden dat ook de andere teams waarmee ze samenwerken door het team zullen moeten worden meegenomen als ze al hun doelen willen bereiken.

Sandy en haar team willen niet alleen hun eigen werkprocessen aanpakken, maar ook een aantal processen die team overstijgend zijn en dat zorgt voor extra uitdagingen. Sandy maakt dankbaar gebruik van het netwerk dat ze in de afgelopen jaren binnen de organisatie heeft opgebouwd en betrekt op deze wijze al snel andere managers en teams. Samen met haar team bekijkt ze de mogelijkheden en organiseert ze, in samenspraak met de consultants die het traject begeleiden, eigen workshops om de team overstijgende werkprocessen te kunnen ondersteunen met het social platform. Dat dit ook discussie oplevert over de processen zelf ziet Sandy als een uitgelezen kans om stappen te maken voor de toekomst.

Het werk van Sandy en haar team valt op binnen de organisatie en het gehele team wordt vanaf het eerste moment gezien als ambassadeur voor een slimmere manier van werken, ondersteund met het sociale platform. Binnen de organisatie krijgen ze daardoor regelmatig een podium om te vertellen over wat ze bereikt hebben, wat ze daarmee voor de organisatie kunnen betekenen en hoe het hen helpt hun dagelijkse werk effeciënter en effectiever vorm te geven. Het hele team speelt zich daarmee enorm in de kijker, iets dat door het hele team als positief wordt ervaren en waardoor er een enorme energie ontstaat. 

In elk traject waarbij een social platform geïmplementeerd wordt zijn teams die het voortouw nemen, het goede voorbeeld geven en anderen enthousiasmeren en op sleeptouw nemen van onschatbare waarde. Sandy heeft met behulp van de teamcommunity en de procescommunity's waarin ze samenwerkt met de teams om haar heen een transparante werkomgeving gecreeerd. Samen met haar collega managers heeft ze nu veel meer inzicht in de processen en kunnen ze eenvoudig bijsturen en continu de processen aanpassen aan de veranderende organisatie. 

We laten Sandy en haar team rustig verder werken. We hebben in de afgelopen periode meegelopen met vier middle managers, die allemaal erg verschillend in het proces stonden en gaan in de laatste blog uit deze serie terugblikken op wat deze middle managers bereikt hebben en voor elkaar kunnen betekenen. 

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --