De recessie als redder van de IT-afdeling

Blog
20 Apr 2013
redder blog 350x250

Ondanks de dalende lijn in het mislukken van het aantal IT-projecten i s de reputatie van IT-afdelingen en de resultaten van de projecten die ze draaien over de jaren heen weinig verbeterd. Binnen organisaties is voor miljarden verloren gegaan en de tevredenheid van gebruikers over de geleverde oplossingen laat veel ruimte voor verbetering. De eerste vraag die we ons moeten stellen is: Waarom mislukken de IT-projecten? Over het algemeen handelt een IT-afdeling op basis van de vraag uit de organisatie voor een stuk functionaliteit. Deze functionele vraag wordt uitgewerkt in een document van eisen en wensen en op basis daarvan wordt de juiste software en consultancy ingekocht of wordt een eigen applicatie ontwikkeld en uitgerold. De afgelopen jaren is er een grote focus geweest op het stroomlijnen van deze processen en hebben organisaties deze steeds beter in de vingers gekregen. Maar ondanks dat een applicatie voldoet aan alle acceptatiecriteria en de gebruikers getraind worden, blijft de ontevredenheid van de gebruikers bestaan, worden applicaties slecht of niet gebruikt en mislukt het project als geheel.

Vaak worden er nog pogingen ondernomen om de applicatie uit de modder te trekken en de gebruikers met behulp van incentives te betrekken met een kleine opleving tot gevolg, maar het kwaad is dan al geschied en de applicatie zal langzaam in de vergetelheid raken of worden vervangen door een nieuwe applicatie die door hetzelfde proces is heengegaan.

Met de komst van de recessie aan het einde van het vorige decennium kwamen dit soort trajecten enorm onder druk te staan en moest de kans op mislukking nog verder geminimaliseerd worden. In dezelfde periode zien we de opkomst van adoptie, die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een waar fenomeen bij de implementatie van applicaties. Bij adoptie verplaatsen we een deel van de focus in het project naar de gebruiker en zijn gedrag, luisteren we naar de gebruiker en betrekken we en motiveren we de gebruiker. We maken gebruik van goede communicatie en marketing , zorgen voor een goede sponsoring en maken gebruik van ambassadeurs en evangelisten. En of dat allemaal het gewenste effect heeft? Dat bepalen we met behulp van een effectmeting.

Rest de vraag of dit het gewenste effect heeft, maar dat is geheel afhankelijk van de de combinatie van adoptie en de rest van het proces en wanneer er met de adoptie gestart is. Of adoptie echt de missing link is? Wij denken dat het een belangrijk onderdeel is van het gehele proces, maar het is zeker niet het ei van Columbus waar iedereen op wacht. Maar goed uitgevoerd heeft adoptie zeker een positief effect op het slagen van uw project.

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --