Bestemming onbekend

Blog
15 Oct 2013
Bestemming onbekend blog 350x250

Normaal als we een reis plannen weten we precies waar we heen willen. Het niet exact weten waar we heen gaan voelt daardoor erg onnatuurlijk. En toch gaan  we een reis plannen zonder dat we precies weten waar we uiteindelijk zullen uitkomen. We hebben wel een beeld van ons einddoel en we hebben een routebeschrijving gekregen, maar die routebeschrijving bestaat uit een kaart met geheime tekens die we nog moeten ontcijferen en zo zullen we als rasechte avonturiers steeds een stap dichter bij onze eindbestemming komen. Ook al nieuwsgierig waar we naar toe gaan? We gaan op reis om een Social Business te worden. De eerste uitdaging bij het worden van een Social Business is het stellen van een definitie. Wat betekent het voor jouw organisatie om een Social Business te worden?

 

 

Er is niet één eenduidige definitie voor een Social Business die we op elke organisatie moeten willen projecteren, maar elke organisatie moet voor zichzelf een beeld visualiseren van hun eigen einddoel om dit vervolgens weer lost te laten en zich te focussen op het avontuur dat aanstaande is. We pakken de kaart en gaan een reis uitstippelen met doelen op de korte en middellange termijn om als organisatie doelbewust te veranderen in een Social Business.

Als we weten waar we als organisatie naar toe willen groeien, kunnen we gezamelijk beginnen aan het avontuur en de eerste reisdoelen op onze kaart vaststellen. De enige manier om deze reisdoelen daadwerkelijk te bereiken is als we allemaal samenwerken om de juiste weg te vinden en stap voor stap dichter bij onze doelen te komen. Telkens als we echter een reisdoel bereikt hebben, of soms zelfs onderweg naar het betreffende reisdoel, kijken we vooruit, stellen we onze reisdoelen bij en kan onze eindbestemming langzaam maar zeker duidelijker, maar ook zeker anders worden. We zijn samen gestart aan een enorm avontuur en kunnen alleen maar dichter bij ons einddoel komen als we gezamenlijk dezelfde doelen nastreven en elkaar helpen om deze doelen te bereiken.

Door geen vaste bestemming te hebben kunnen we anticiperen op de veranderende omgeving om eens heen en kunnen we op koers blijven om het beste te halen uit onze eigen mensen, onze partners en klanten en hen het beste te bieden wat we kunnen. We gaan een avontuur aan om de organisatie stap voor stap te blijven veranderen, om een eigentijdse organisatie te blijven en als een schaker continu voldoende zetten vooruit te denken om niet onverwacht schaakmat te worden gezet. En doordat de wereld om ons heen in hoog tempo blijft veranderen en dit een grote invloed heeft op onze manier van samen werken en samen leven zal dit ook een grote invloed blijven hebben op de organisaties die onderdeel van deze samenleving uit willen blijven maken. Organisaties die niet op reis gaan zullen langzaam wegzakken in het moeras dat door de wereld om hen heen geschapen wordt en daar wil je natuurlijk niet bij zitten. Zoals bij elk avontuur is een goede gids natuurlijk ook van ongeschatte waarde. Samen kun je elk avontuur tot een goed einde brengen.

-- Dit blog is geschreven door Max Verbong --